Kategori: Juridik

Skilj på krav och bevis

Fredrik Linder

INKÖPSRÅDET Att ställa ett krav i en upphandling är inte det samma som att begära bevis för att kravet är uppfyllt. Skillnaden bör beaktas redan i förfrågningsunderlaget. Fredrik Linder, Hamilton Advokatbyrå, illustrerar problemet och ger några råd på vägen.

Så borde leverantörerna kontrolleras

Ida-Maria Andersson

INKÖPSRÅDET Ett av syftena med nya LOU är att effektivisera och förenkla offentlig upphandling. I åtminstone ett avseende har lagstiftarna misslyckats. De nya reglerna om kontroll av leverantörer, särskilt kravet på utdrag från belastningsregistret, vållar huvudbry för både upphandlare och leverantörer. Vi har ett förslag på en bättre lösning.

Vilken idiot har skrivit den här skiten?

Charlotta Holmer

INKÖPSRÅDET Charlotta Holmer har gått igenom en känslofylld resa med den nya lagstiftningen. Det började med förhoppningar om en lite bättre tillvaro, gick över till ilska för att nu mest känna apati inför de nya reglerna.