Kategori: Juridik

Räcker det att förlänga anbudstiden?

Ida-Maria Andersson

INKÖPSRÅDET Vad gäller om förutsättningarna ändras väsentligt under anbudstiden? I nya LOU står det bara att anbudstiden ska förlängas. I gamla LOU skulle upphandlingen annonseras på nytt. Är det fullt så enkelt? Ida-Maria Andersson och kollegan Caroline Haag reder ut begreppen.

Anbudsgivare är inte idioter

Jon Kihlman

INKÖPSRÅDET Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort flera mål som rör ”onormalt låga anbud”. Jon Kihlman konstaterar att få anbudsgivare är idioter och att underprissättningen beror på illa genomtänkta förfrågningsunderlag och utvärderingsmodeller.

Är regler till för att följas eller brytas?

Charlotta Holmer

INKÖPSRÅDET Varför lägger vi så mycket tid på att hitta undantag från upphandlingsreglerna, frågar sig Charlotta Holmer. På ekonomi- eller personalavdelningen letar man inte efter undantag för bokförings- eller arbetsmiljöreglerna.

Skilj på krav och bevis

Fredrik Linder

INKÖPSRÅDET Att ställa ett krav i en upphandling är inte det samma som att begära bevis för att kravet är uppfyllt. Skillnaden bör beaktas redan i förfrågningsunderlaget. Fredrik Linder, Hamilton Advokatbyrå, illustrerar problemet och ger några råd på vägen.

Så borde leverantörerna kontrolleras

Ida-Maria Andersson

INKÖPSRÅDET Ett av syftena med nya LOU är att effektivisera och förenkla offentlig upphandling. I åtminstone ett avseende har lagstiftarna misslyckats. De nya reglerna om kontroll av leverantörer, särskilt kravet på utdrag från belastningsregistret, vållar huvudbry för både upphandlare och leverantörer. Vi har ett förslag på en bättre lösning.