Kategori: IT

Dataskyddet kräver nya krav

Sofia Elmeholt

INKÖPSRÅDET Det är inte bara nya upphandlingslagar på gång. Nya dataskyddsförordningen börjar gälla i maj 2018 och ställer nya krav på it-systemen. Kraven måste med i framtida upphandlingar men också uppfyllas av befintliga system, skriver Sofia Elmeholt.

Digitaliseringen påverkar inköp

Ulrika Ajax

INKÖPSRÅDET En våg av digitalisering sveper över hela samhället. Även inköp påverkas. Vi kommer att se allt mer komplexa avtal som ställer krav på helt nya samverkansformer, skriver Ulrika Ajax.

Det offentliga Sverige har varit naivt när det kommer till licensavtal

Therese Klaar

INKÖPSRÅDET Är det offentliga Sverige under attack från leverantörer som fått kommuner och myndigheter att ingå krångliga avtal? Nej, menar Therese Klaar, det är rätt beställarkompetens som saknats.