Hans Sundström
Foto: Kammarkollegiet

Behöver lite mer tid

Statens inköpscentral drar tillbaka tilldelningsbeslutet i ramavtalsupphandlingen av informationsförsörjning. Anledningen är att det behövs mer tid för att säkra att det omfattande materialet är korrekt.

Petter Ulander

”Höga krav på IT-upphandlare”

Att upphandla IT kräver speciell kompetens hos upphandlaren. Fackkunskap inom dator- och nätverksteknik är inte nödvändig, men däremot är det nödvändigt med kunskap i kravställningstekniker och utvärderingsmetoder speciellt anpassade för IT-system menar Petter Ulander på Adviceu.