Kategori: Överprövning

Hur ska jag ange avtalsspärren?

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET Vilka krav finns det på hur jag ska ange avtalsspärren i tilldelningsbeslutet? Räcker det med att hänvisa till tiodagarsfristen? Joakim Lavér svarar på en läsarfråga.

Kammarrätten prövar direkt effekt av de nya direktiven

Olof Larsberger

INKÖPSRÅDET I väntan på ny lagstiftning kan delar av de nya EU-direktiven ha direkt effekt. Kammarrätten har nu prövat om koncessioner kan överprövas med stöd av det nya koncessionsdirektivet. Olof Larsberger analyserar domen.

”Byggbranschen drabbas hårt av LOU”

John Hane

INKÖPSRÅDET Överprövningar slår extra hårt mot byggbranschen med dess långa ledtider. Därför har det blivit viktigare med överprövningssäkra utvärderingar, snarare än affärsmässigt bra utvärderingar. Det kostar samhället stora summor, skriver John Hane.