Pusha marknaden i rätt riktning

Linda Scott Jakobsson

INKÖPSRÅDET Allvarliga rättighetskränkningar förekommer i tillverkningen av upphandlade produkter. Genom att kombinera kontraktsvillkor och utvärderingskriterier kan upphandlare motverka dåliga arbetsvillkor och exploatering av arbetare, skriver Linda Scott Jakobsson.

Samarbete krävs för att göra skillnad

INKÖPSRÅDET Riskmedvetenhet och uppföljning är de avgörande faktorerna för att göra skillnad med sociala krav. För att uppnå det krävs samarbete mellan upphandlande myndigheter. Det skriver Linda Scott Jakobsson från Swedwatch.