Pusha marknaden i rätt riktning

Linda Scott Jakobsson

INKÖPSRÅDET Allvarliga rättighetskränkningar förekommer i tillverkningen av upphandlade produkter. Genom att kombinera kontraktsvillkor och utvärderingskriterier kan upphandlare motverka dåliga arbetsvillkor och exploatering av arbetare, skriver Linda Scott Jakobsson.