Integritets- och personuppgiftspolicy

AB Garamond bedriver utbildning, konferenser samt publicerar nyheter och nyhetsbrev under varumärket Inköpsrådet.

AB Garamond samlar in personuppgifter för att kunna erbjuda sina tjänster. För att få ta del av våra nyhetsbrev måste du ange mejladress, namn samt vilken typ av organisation du företräder. För utbildningar och konferenser begär vi även titel, telefonnummer, namn på arbetsgivare och faktureringsadress.

AB Garamonds webbplats (inkopsradet.se) samlar också in och lagrar viss information automatiskt med hjälp av kakor (cookies).

Hur vi samlar in personuppgifterna
Vi kan samla in dina personuppgifter när du registrerar dig för att erhålla någon av de produkter eller tjänster som tillhandahålls av AB Garamond.

Hur vi skyddar dina personuppgifter
AB Garamond utövar bland annat tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, missbruk, otillåten användning och åtkomst samt oavsiktlig spridning, ändring och radering.

Lagring av dina personuppgifter
Vi kan lagra dina personuppgifter i våra egna datorer och även i molntjänster som tillhandahålls av tredje part. Tredje part behandlar inte dina personuppgifter och har inte tillgång till dem utom för lagring.

Vad vi gör med personuppgifterna som vi samlar in
Vi använder de personuppgifter som vi samlar in för att kommunicera med dig, leverera det du har efterfrågat samt förbättra våra tjänster.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke. I vissa fall kan vi behandla dina personuppgifter för att fullgöra avtal med dig.

När och hur vi delar dina personuppgifter med andra
AB Garamond delar inte dina personuppgifter med andra utan ditt samtycke.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter
Vi behåller dina personuppgifter under den tid som behövs för att leverera de efterfrågade tjänsterna till dig.

Dina rättigheter och valmöjligheter
Om du meddelar oss att du vill att dina personuppgifter raderas eller att du önskar att vi inte längre kommunicerar med dig kan vi behålla grundläggande information för att undvika att skicka dig oönskat material i framtiden och för att spara dokumentation av din begäran och vårt svar.

Vill du granska, ändra eller radera dina uppgifter: mejla oss på personuppgifter@inkopsradet.se.

På samma adress kan du även ställa frågor eller lämna synpunkter till oss.

Om du anser att du har lidit skada på grund av att AB Garamond har kränkt dina rättigheter i denna personuppgiftspolicy och om AB Garamond inte har behandlat ditt klagomål på rimligt sätt kan du lämna in klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

AB Garamonds dataskyddsombud är Bo Nordlin, AB Garamond, Mariebergsgatan 15, 112 19 Stockholm