Anna Ulfsdotter Forssell

Nya domar från kammarrätterna

DOMSTOLSKOLL I nya domar tar kammarrätterna upp frågor som sakliga skäl för att avbryta en upphandling, subjektiva utvärderingsmodeller och vad som är synnerlig brådska. Anna Ulfsdotter Forssell kommenterar domarna här på Inköpsrådet.

Råd, erfarenhet och kunskap från Inköpsrådet

Råd, erfarenhet och kunskap från Inköpsrådet

Råd, erfarenhet och kunskap från Inköpsrådet

Anna Ulfsdotter Forssell, Delphi
Foto: Martin Fältström

Fyra färska domar kommenteras

DOMSTOLSKOLL En tillverkare kan vara ett "oberoende testinstitut" för sina egna produkter. Det menar Kammarrätten i Göteborg i en ny dom. Läs om denna samt övriga färska domar som kommenteras av Anna Ulfsdotter Forssell.