Så jobbar du proaktivt

Ida-Maria Andersson

INKÖPSRÅDET Att sälja till offentlig sektor handlar lika mycket om att skapa preferens för sina produkter och undersöka beställarens behov som att svara bra på ett förfrågningsunderlag. Ida-Maria Andersson och Caroline Haag visar i fem steg hur en framgångsrik leverantör bör jobba.

Råd, erfarenhet och kunskap från Inköpsrådet

Lojal mot kunden, affären eller lagen?

Maria Krantz

INKÖPSRÅDET Vem ska man som upphandlare vara lojal mot: kunden, affären eller lagen? Det är inte alltid lätt, men bäst för alla är om lojaliteten i första hand ligger mot lagen. Det drar både kunden och affären störst nytta av på sikt, menar Maria Krantz och Erik Björklund.

Inga anbud efter förnyad konkurrensutsättning

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET Joakim Lavér svarar på en läsarfråga om hur man agerar om inga anbud inkommit efter förnyad konkurrensutsättning.

Råd, erfarenhet och kunskap från Inköpsrådet

Anna Ulfsdotter Forssell, Delphi
Foto: Bo Nordlin

Rätt att utesluta trots frikännande

DOMSTOLSKOLL Kammarrätten slår fast att det är rätt att utesluta en leverantör som har stämts för konkurrensbrott av Konkurrensverket, trots att leverantören senare frikändes. Anna Ulfsdotter Forssell, Delphi, kommenterar nya upphandlingsdomar.

Rangordning förstör konsultbranschen

John Hane

INKÖPSRÅDET Rangordningen i ramavtal för tekniska konsulter förstör branschen och beställarna är förlorarna. När LOU nu reformeras finns möjligheterna att avropa konsulter på ett bättre sätt. John Hane hoppas att upphandlarna tar den chansen.

Råd, erfarenhet och kunskap från Inköpsrådet

Så håller jag dialog med leverantörer

Sofia Elmeholt

INKÖPSRÅDET Sofia Elmeholt ger sina bäst tips i hur du får maximal nytta av leverantörsdialogen.

Kompensation för faktisk prisökning?

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET Upphandlaren vill använda konsumentprisindex men leverantören anser inte att det speglar den faktiska prisutvecklingen. Vad kan leverantören göra för att få ett mer rättvisande resultat? Joakim Lavér reder ut begreppen.

Fall inte in i konsultrollen

Roger Himmelsköld

INKÖPSRÅDET Det är tryggt att som upphandlare överlåta ansvaret på verksamheten, men det är fel väg att gå. Utan att ta ansvaret får vi aldrig den status och de förutsättningar som krävs för att upphandling ska bli ett verktyg för att nå organisationens mål, skriver Roger Himmelsköld.

Låt inköp ta plats i verksamheten

Charlotta Holmer

INKÖPSRÅDET En upphandlare behöver både verksamheten och beställare i sitt arbete. Att förflytta inköpsfunktionen längre ifrån verksamheten är fel väg att gå, menar Charlotta Holmer.

Konkurrenten är kriminell men blir inte utesluten

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET En konkurrent till oss är åtalad för ett brott. Ibland blir företaget uteslutet ur upphandlingar, ibland inte. Vi har förlorat affärer när konkurrenten inte har blivit utesluten. Hur ska vi agera? Joakim Lavér svarar på en läsarfråga.