Upphandlare – en tillgång för organisationerna

Sofia Elmeholt

INKÖPSRÅDET Bred kunskap i flera ämnesområden är en av de viktigaste egenskaperna en upphandlare kan ha. Organisationerna måste bli bättre på att lyfta inköp och upphandling i verksamheten, skriver Sofia Elmeholt.

Råd, erfarenhet och kunskap från Inköpsrådet

Nya lagar ger kortare tidsfrister

Ida-Maria Andersson

INKÖPSRÅDET Med de nya upphandlingslagarna har tidsfrister för vissa anbudsansökningar och anbud i upphandlingar förkortats. Ida-Maria Andersson och Linn Gulaker Olsen jämför minimifrister från tidigare och nya upphandlingslagar.

Råd, erfarenhet och kunskap från Inköpsrådet

Pusha marknaden i rätt riktning

Linda Scott Jakobsson

INKÖPSRÅDET Allvarliga rättighetskränkningar förekommer i tillverkningen av upphandlade produkter. Genom att kombinera kontraktsvillkor och utvärderingskriterier kan upphandlare motverka dåliga arbetsvillkor och exploatering av arbetare, skriver Linda Scott Jakobsson.

Råd, erfarenhet och kunskap från Inköpsrådet

Anna Ulfsdotter Forssell, Delphi
Foto: Martin Fältström

Skrev på fel rad – uteslöts

DOMSTOLSKOLL I Domstolskoll kommenterar Anna Ulfsdotter Forssell de senaste domarna. Den här veckan en kammarrättsdom om en leverantör som uteslöts för att den hade lämnat en obligatorisk uppgift på fel ställe i anbudet. Rätt eller fel?

Hur långt får ett avtal vara?

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET Varför finns LUF? Varför behövs det speciella upphandlingslagar för dem som är verksamma inom vatten- och energiförsörjning? Joakim Lavér svarar på läsarfrågor.

Anna Ulfsdotter Forssell, Delphi
Foto: Martin Fältström

En upphandling – sex domar

DOMSTOLSKOLL Anna Ulfsdotter Forssell kommenterar färska domar: en upphandling generade sex kammarrättsdomar om hur uppfyllandet av ett krav ska styrkas. I övrigt kammarrättsdomar om förutsägbarheten av att utvärdera anbud genom att sätta betyg på beskrivning av tjänster.

Nya lagen ett misslyckande

Jon Kihlman

INKÖPSRÅDET Om målet var att förenkla är de nya upphandlingslagarna ett misslyckande. Men den verkliga makten att förenkla ligger hos varje upphandlare. Ta den chansen, uppmanar Jon Kihlman.