Anna Ulfsdotter Forssell, Delphi
Foto: Martin Fältström

Får kapacitet hämtas inom koncernen?

DOMSTOLSKOLL Duger det om ett företag inom samma koncern uppfyller ett krav på en viss kapacitet, om den kapaciteten inte har åberopats i anbudet? Den frågan besvarar Kammarrätten i Stockholm i en färsk dom. Anna Ulfsdotter Forssell kommenterar.

Råd, erfarenhet och kunskap från Inköpsrådet

Råd, erfarenhet och kunskap från Inköpsrådet

LOU korrumperar konsultbranschen

John Hane

INKÖPSRÅDET Kvalitet och långsiktighet offras för att nå lägsta pris. John Hane skriver om konsekvenserna av att köpa arkitekt- och ingenjörstjänster till lägsta pris.

Råd, erfarenhet och kunskap från Inköpsrådet

Foto: Martin Fältström

Nya domar kommenteras

DOMSTOLSKOLL Nya upphandlingsdomar från högre instanser kommenteras av Anna Ulfsdotter Forssell. Nu bland annat med avgörande från EU-domstolen och bedömning av proportionalitet av kammarrätten.

Varför missar vi inköpsanalysen?

Sofia Elmeholt

INKÖPSRÅDET Inköp ska vara strategiskt och offentlig sektor ska ligga i framkant. När det gäller den viktiga inköpsanalysen stämmer det inte, skriver Sofia Elmeholt som ser många lågt hängande frukter som väntar på att bli plockade.

”Begränsa inte antalet anbud”

Ida-Maria Andersson

INKÖPSRÅDET Vad är skillnaden mellan anbud med alternativt utförande, sidoanbud och alternativt anbud? Caroline Haag och Ida-Maria Andersson reder ut begreppen och förklarar varför upphandlare inte bör begränsa antalet anbud som en leverantör får lämna.

Anna Ulfsdotter Forssell, Delphi
Foto: Bo Nordlin

Nya domar kommenteras

DOMSTOLSKOLL Ny dom från kammarrätten om hur mycket kringinformation som måste lämnas i förfrågningsunderlaget för att transparensprincipen ska vara uppfylld. Anna Ulfsdotter Forssell refererar.