Råd, erfarenhet och kunskap från Inköpsrådet

Anna Ulfsdotter Forssell, Delphi
Foto: Martin Fältström

Sommarens domar kommenterade

DOMSTOLSKOLL I Domstolskoll kommenterar Anna Ulfsdotter Forssell de senaste domarna. Nu med flera domar, bland annat från Högsta förvaltningsdomstolen kring talerätt och från kammarrätten om proportionalitet.

Råd, erfarenhet och kunskap från Inköpsrådet

Råd, erfarenhet och kunskap från Inköpsrådet

Anna Ulfsdotter Forssell, Delphi
Foto: Martin Fältström

Nya domar kommenteras

DOMSTOLSKOLL Anna Ulfsdotter Forssell kommenterar färska domar från kammarrätterna, bland om att åberopa varumärken och transparens vid direktupphandlingar.

Räcker det att förlänga anbudstiden?

Ida-Maria Andersson

INKÖPSRÅDET Vad gäller om förutsättningarna ändras väsentligt under anbudstiden? I nya LOU står det bara att anbudstiden ska förlängas. I gamla LOU skulle upphandlingen annonseras på nytt. Är det fullt så enkelt? Ida-Maria Andersson och kollegan Caroline Haag reder ut begreppen.

Anbudsgivare är inte idioter

Jon Kihlman

INKÖPSRÅDET Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort flera mål som rör ”onormalt låga anbud”. Jon Kihlman konstaterar att få anbudsgivare är idioter och att underprissättningen beror på illa genomtänkta förfrågningsunderlag och utvärderingsmodeller.

Förhandling ger bättre konkurrens

John Hane

INKÖPSRÅDET Med de nya möjligheterna att förhandla i LOU kan oklarheter och brister i underlagen för byggentreprenader redas ut i förväg, innan kontraktet skrivs. Det ger betydligt bättre konkurrens och lägre kostnader än dagens ÄTA-arbeten, skriver John Hane.