Råd, erfarenhet och kunskap från Inköpsrådet

Råd, erfarenhet och kunskap från Inköpsrådet

Ska upphandlare bli tekniker eller tekniker bli upphandlare?

Charlotta Holmer

INKÖPSRÅDET Upphandling är enkelt. Det svåra är kunskapen om det som ska upphandlas, som dimensioner på vattenledningsrör och klassningar på luftfilter. Kanske vore det bättre att lära ut upphandling till teknikerna, än att göra upphandlarna till tekniker, skriver Charlotta Holmer.

Råd, erfarenhet och kunskap från Inköpsrådet