Råd, erfarenhet och kunskap från Inköpsrådet

Välkommen på konferensen den 8 maj!

KONFERENS Inköpsrådet bjuder in till konferensen Rättigheter och möjligheter i den offentliga affären. Dagen ska ge leverantörer till offentlig sektor verktyg för att ta tillvara på de unika möjligheter som offentlig upphandling ger.

Råd, erfarenhet och kunskap från Inköpsrådet

Råd, erfarenhet och kunskap från Inköpsrådet