Tre tips för bättre avtalsuppföljning

Linda Bjarle

INKÖPSRÅDET Linda Bjarle följer upp avtal i Helsingborgs stad. Läs hennes tre viktigaste tips för en effektiv avtalsuppföljning, tips som även fungerar för den som inte jobbar heltid med uppföljning.

Råd, erfarenhet och kunskap från Inköpsrådet

Dataskyddet kräver nya krav

Sofia Elmeholt

INKÖPSRÅDET Det är inte bara nya upphandlingslagar på gång. Nya dataskyddsförordningen börjar gälla i maj 2018 och ställer nya krav på it-systemen. Kraven måste med i framtida upphandlingar men också uppfyllas av befintliga system, skriver Sofia Elmeholt.

Hur hård kan jag vara vid hävning?

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET Hur får och hur bör jag formulera villkoren för att häva ett avtal, frågar en läsare. Joakim Lavér svarar.

Råd, erfarenhet och kunskap från Inköpsrådet

Anna Ulfsdotter Forssell, Delphi
Foto: Martin Fältström

Bakläxa för otydlig poängutvärdering

DOMSTOLSKOLL Kammarrätten avgör vilka krav på omsättning som får ställas och hur tydliga poängutvärderingar måste vara. Anna Ulfsdotter Forssell kommenterar de senaste avgörandena från kammarrätterna och EU-domstolen.

Råd, erfarenhet och kunskap från Inköpsrådet

Jag har inte kontroll

Charlotta Holmer

INKÖPSRÅDET Vad har vi som inköpare för kontroll över det vi köper och den vi köper av? Frågar någon om jag har kontroll på våra inköp måste jag svara nej, skriver Charlotta Holmér.

Digitaliseringen påverkar inköp

Ulrika Ajax

INKÖPSRÅDET En våg av digitalisering sveper över hela samhället. Även inköp påverkas. Vi kommer att se allt mer komplexa avtal som ställer krav på helt nya samverkansformer, skriver Ulrika Ajax.

Så ska forskningsundantaget tillämpas

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET Kontrakt för forskning och utveckling är undantagna från LOU. Hur ska undantaget behandlas och ändrar den kommande lagstiftningen undantaget. Joakim Lavér besvarar frågor från läsare,

Del 5 av 5: Proportionalitet vid uteslutning

Utesluta leverantörer: proportionalitet

Pernilla Carlsson Rasiwala

INKÖPSRÅDET I den sista av artikelserie om uteslutning tar Pernilla Carlsson Rasiwala upp frågan om proportionalitet och hur den drabbade leverantören ska meddelas att den har uteslutits.

Anna Ulfsdotter Forssell, Delphi
Foto: Bo Nordlin

Kammarrätten avgör onormalt låga priser och skall-krav

DOMSTOLSKOLL I nya domar klargör kammarrätten vad som gäller kring skall-krav. Går det att frångå dem om de har ställts av misstag och kan ett krav vara ett ordningskrav som inte behöver uppfyllas? En fjärde dom handlar om onormalt låga priser. Domarna kommenteras av Anna Ulfsdotter Forssell.

Kammarrätten prövar direkt effekt av de nya direktiven

Olof Larsberger

INKÖPSRÅDET I väntan på ny lagstiftning kan delar av de nya EU-direktiven ha direkt effekt. Kammarrätten har nu prövat om koncessioner kan överprövas med stöd av det nya koncessionsdirektivet. Olof Larsberger analyserar domen.

”Byggbranschen drabbas hårt av LOU”

John Hane

INKÖPSRÅDET Överprövningar slår extra hårt mot byggbranschen med dess långa ledtider. Därför har det blivit viktigare med överprövningssäkra utvärderingar, snarare än affärsmässigt bra utvärderingar. Det kostar samhället stora summor, skriver John Hane.