Råd, erfarenhet och kunskap från Inköpsrådet

Ta kontroll över processen

Sofia Elmeholt

INKÖPSRÅDET Det är stort skillnad mellan hur upphandlare jobbar. Vissa är mer administratörer och klistrar in krav från beställarna i färdiga mallar. För att få till bra affärer måste vi upphandlare ta ansvar för hela processen, skriver Sofia Elmeholt.

Erica Ölund

Upphandlingsjuristen stöttar kollegorna

Erica Ölund arbetar sedan 2016 som upphandlingsjurist i Sigtuna kommun. I hennes arbetsuppgifter ingår att stötta de övriga upphandlarna i kommunen och även företräda kommunen vid överprövningar av upphandlingar. –  Jag förväntas vara expert på alla frågor inom LOU. Det dyker hela tiden upp nya frågor och det är också det som gör arbetet så … Fortsätt läsa Upphandlingsjuristen stöttar kollegorna →

Råd, erfarenhet och kunskap från Inköpsrådet

Skilj på krav och bevis

Fredrik Linder

INKÖPSRÅDET Att ställa ett krav i en upphandling är inte det samma som att begära bevis för att kravet är uppfyllt. Skillnaden bör beaktas redan i förfrågningsunderlaget. Fredrik Linder, Hamilton Advokatbyrå, illustrerar problemet och ger några råd på vägen.

Råd, erfarenhet och kunskap från Inköpsrådet

Så borde leverantörerna kontrolleras

Ida-Maria Andersson

INKÖPSRÅDET Ett av syftena med nya LOU är att effektivisera och förenkla offentlig upphandling. I åtminstone ett avseende har lagstiftarna misslyckats. De nya reglerna om kontroll av leverantörer, särskilt kravet på utdrag från belastningsregistret, vållar huvudbry för både upphandlare och leverantörer. Vi har ett förslag på en bättre lösning.