Tre tips för bättre avtalsuppföljning

Linda Bjarle

INKÖPSRÅDET Linda Bjarle följer upp avtal i Helsingborgs stad. Läs hennes tre viktigaste tips för en effektiv avtalsuppföljning, tips som även fungerar för den som inte jobbar heltid med uppföljning.

Ta makten över de priser vi betalar

Linda Bjarle

INKÖPSRÅDET Att grossisternas har egna varumärken kan vara bra, men det finns nackdelar. Linda Bjarle, avtalscontroller i Helsingborgs stad, tar upp två baksidor som måste bekämpas.

Hämta idéer från andra branscher

Sofia Elmeholt

INKÖPSRÅDET Att snegla på hur upphandlingsmodellerna ser ut i andra branscher än den upphandlingen gäller kan ge nya perspektiv och idéer, skriver Sofia Elmeholt.

Koll på livsmedelsmarknaden

Linda Bjarle

INKÖPSRÅDET Vid livsmedelsupphandling är god marknads- och produktkännedom viktigt och för den som inte har tid att detaljstudera sortimentdatabaser det bästa sättet bra kommunikation med producenterna, skriver Linda Bjarle.

Låt inte matfuskarna vinna

Linda Bjarle

INKÖPSRÅDET Media har under senare tid rapporterat om importkött som märkts om till svenskproducerade Kravprodukter. Linda Bjarle, livsmedelscontroller i Helsingborgs stad, oroas av att fuskarna kan påverka omställningen mot mer ekologisk mat.

Inblick i prisbelönad upphandling

Sofia Elmeholt

INKÖPSRÅDET Så här gick Härnösands kommuns prisade livsmedelsupphandling till. Sofia Elmeholt, som vid årsskiftet tog klivet över till konsultvärlden, bjuder på en inblick i processen.

Sortimentsförändringar på gott och ont

Linda Bjarle

INKÖPSRÅDET Livsmedelsgrossisternas ersättningsprodukter är ett vanligt samtalsämne bland upphandlare och kostansvariga. Linda Bjarle råder dig att inte rädas sortimentsförändringar, men att noggrant undersöka om ersättaren verkligen lever upp till kraven.