Kategori: Ramavtal

Inga anbud efter förnyad konkurrensutsättning

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET Joakim Lavér svarar på en läsarfråga om hur man agerar om inga anbud inkommit efter förnyad konkurrensutsättning.

Rangordning förstör konsultbranschen

John Hane

INKÖPSRÅDET Rangordningen i ramavtal för tekniska konsulter förstör branschen och beställarna är förlorarna. När LOU nu reformeras finns möjligheterna att avropa konsulter på ett bättre sätt. John Hane hoppas att upphandlarna tar den chansen.

Så fungerar ramavtal

Sten Lövrup

INKÖPSRÅDET Vad är ramavtal? Hur fungerar avrop? Vilka typer av ramavtal finns det? Sten Lövrup reder ut begreppen och går igenom vad rangordnade ramavtal är.

Ramavtal: Vad får och bör man göra?

Olof Larsberger

INKÖPSRÅDET Om en inköpscentral ska upphandla ramavtal som ska användas av andra upphandlande myndigheter, vilka ska då vara avropsberättigade? Hur ser de legala förutsättningarna ut och när tar de rent kommersiella och tekniska frågorna vid? Olof Larsberger reder ut begreppen.

Därför är rangordning dåligt

Roger Himmelsköld

INKÖPSRÅDET Rangordning som fördelningsprincip vid avrop begränsar konkurrensen och bidrar till färre anbud vid upphandlingar. Men nu har lagstiftaren chansen att rätta till problemet, skriver Roger Himmelsköld.