Hans Sundström
Foto: Kammarkollegiet

Behöver lite mer tid

Statens inköpscentral drar tillbaka tilldelningsbeslutet i ramavtalsupphandlingen av informationsförsörjning. Anledningen är att det behövs mer tid för att säkra att det omfattande materialet är korrekt.