Kategori: Ramavtal

Inga anbud efter förnyad konkurrensutsättning

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET Joakim Lavér svarar på en läsarfråga om hur man agerar om inga anbud inkommit efter förnyad konkurrensutsättning.

Rangordning förstör konsultbranschen

John Hane

INKÖPSRÅDET Rangordningen i ramavtal för tekniska konsulter förstör branschen och beställarna är förlorarna. När LOU nu reformeras finns möjligheterna att avropa konsulter på ett bättre sätt. John Hane hoppas att upphandlarna tar den chansen.