Kategori: Ramavtal

Inga anbud efter förnyad konkurrensutsättning

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET Joakim Lavér svarar på en läsarfråga om hur man agerar om inga anbud inkommit efter förnyad konkurrensutsättning.