LOU korrumperar konsultbranschen

John Hane

INKÖPSRÅDET Kvalitet och långsiktighet offras för att nå lägsta pris. John Hane skriver om konsekvenserna av att köpa arkitekt- och ingenjörstjänster till lägsta pris.

Anbudsgivare är inte idioter

Jon Kihlman

INKÖPSRÅDET Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort flera mål som rör ”onormalt låga anbud”. Jon Kihlman konstaterar att få anbudsgivare är idioter och att underprissättningen beror på illa genomtänkta förfrågningsunderlag och utvärderingsmodeller.

Lätt att prismodellen blir fel

Sofia Elmeholt

INKÖPSRÅDET Fortfarande ser jag prismodeller i offentliga upphandlingar som är enkla att manipulera och som bäddar för nollbud eller negativa priser, skriver Sofia Elmeholt.

Problemen med viktade utvärderingar

Rikard Blom

INKÖPSRÅDET Att vikta pris och kvalitet i utvärderingen är en vanlig metod att sålla fram det bästa anbudet. Rikard Blom visar med konkreta exempel på fallgroparna med metoden.

Vad en upphandlare inte behöver göra

Jon Kihlman

INKÖPSRÅDET Genom att sluta använda vissa delar av sin arsenal kan upphandlaren få till bättre upphandlingar, utan att tumma på kvaliteten. Jon Kihlman ger praktiska råd.