Kategori: Avtal

Anbudsgivare är inte idioter

Jon Kihlman

INKÖPSRÅDET Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort flera mål som rör ”onormalt låga anbud”. Jon Kihlman konstaterar att få anbudsgivare är idioter och att underprissättningen beror på illa genomtänkta förfrågningsunderlag och utvärderingsmodeller.

Nya lagen ett misslyckande

Jon Kihlman

INKÖPSRÅDET Om målet var att förenkla är de nya upphandlingslagarna ett misslyckande. Men den verkliga makten att förenkla ligger hos varje upphandlare. Ta den chansen, uppmanar Jon Kihlman.

Rätt avtal bättre än diskvalificering

Jon Kihlman

INKÖPSRÅDET Med rätt avtal går det att navigera förbi de hinder som försvårar för speciellt mindre, lokala företag att vara med i upphandlingar. Det visar Jon Kihlman, med utgångspunkt från ett aktuellt rättsfall.

Vem köper vi av när avtalet har löpt ut?

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET Hur ska vi göra när det nuvarande avtalet har löpt ut och en överprövning gör att vi inte kan teckna nytt avtal för de tjänster verksamheten måste ha? Ska vi köpa av den gamla leverantören eller av den som har vunnit den överprövade upphandlingen? Joakim Lavér svarar på läsarfrågan.

Hur hård kan jag vara vid hävning?

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET Hur får och hur bör jag formulera villkoren för att häva ett avtal, frågar en läsare. Joakim Lavér svarar.