Personer måste få veta att de registreras

FÖRDJUPNING Anbud som lämnas i offentliga upphandlingar innehåller ofta personuppgifter, till exempel om anbudsgivarens anställda. GDPR innebär att anbudsgivare och myndighet måste informera de anställda om hur deras personuppgifter behandlas. Martin Brinnen och Kristian Pedersen, Advokatfirman Kahn Pedersen, beskriver vad upphandlare och anbudsgivare bör tänka på.