Kategori: Metod

Så bygger du inköpsnätverk

Ulrika Ajax

INKÖPSRÅDET Nätverk upphandlare emellan kan öppna upp ett forum för att dela idéer och samla inspiration. Ulrika Ajax inspirerar till eget nätverksbygge för att effektivisera arbetet.

Nya lagen ett misslyckande

Jon Kihlman

INKÖPSRÅDET Om målet var att förenkla är de nya upphandlingslagarna ett misslyckande. Men den verkliga makten att förenkla ligger hos varje upphandlare. Ta den chansen, uppmanar Jon Kihlman.

När kan och bör man använda innovationspartnerskap?

Olof Larsberger

INKÖPSRÅDET Innovationspartnerskap är en av nyheterna i de nya upphandlingslagarna som gör det möjligt att upphandla något som ännu inte finns på marknaden. Olof Larsberger reder ut i vilka situationer innovationspartnerskap kan och bör användas.

Rätt avtal bättre än diskvalificering

Jon Kihlman

INKÖPSRÅDET Med rätt avtal går det att navigera förbi de hinder som försvårar för speciellt mindre, lokala företag att vara med i upphandlingar. Det visar Jon Kihlman, med utgångspunkt från ett aktuellt rättsfall.

Stegvis process bäst för tilldelningskriterier

Tobias Tegnér

INKÖPSRÅDET Att identifiera och utforma tilldelningskriterier samt fastställa deras inbördes viktning är ofta en komplicerad del av upphandlingen. Det kan underlätta att stegvis konkretisera vilka aspekter som inte är nödvändiga, men som ger mervärden och som man vill betala extra för.

Hur ska jag ange avtalsspärren?

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET Vilka krav finns det på hur jag ska ange avtalsspärren i tilldelningsbeslutet? Räcker det med att hänvisa till tiodagarsfristen? Joakim Lavér svarar på en läsarfråga.

Utesluta leverantörer: proportionalitet

Pernilla Carlsson Rasiwala

INKÖPSRÅDET I den sista av artikelserie om uteslutning tar Pernilla Carlsson Rasiwala upp frågan om proportionalitet och hur den drabbade leverantören ska meddelas att den har uteslutits.

Utesluta leverantörer: otillåtna samarbeten

Pernilla Carlsson Rasiwala

INKÖPSRÅDET Hur ska otillåtna samarbeten mellan leverantörer i upphandlingar upptäckas och hanteras? Vad händer när de nya EU-direktiven införs i svensk lagstiftning? Advokat Pernilla Carlsson Rasiwala reder ut begreppen.

Utesluta leverantörer: obetald skatt

Pernilla Carlsson Rasiwala

INKÖPSRÅDET När är det möjligt att utesluta företag som inte har betalt sina skatter eller socialförsäkringsavgifter? Hur går man till väga? Advokat Pernilla Carlsson Rasiwala reder ut begreppen.

Utesluta leverantörer: allvarligt fel i yrkesutövningen

Pernilla Carlsson Rasiwala

INKÖPSRÅDET Vad innebär ”allvarligt fel i yrkesutövningen” och kan man utesluta en leverantör som har gjort sig skyldig till den typen av fel. Advokat Pernilla Carlsson Rasiwala reder ut begreppen.

Utesluta leverantörer: brottslighet

Pernilla Carlsson Rasiwala

INKÖPSRÅDET Hur ska man som upphandlare göra om man får höra något oroande om en leverantör som lämnat anbud i en pågående upphandling? När får man utesluta leverantören och när måste man göra det? Pernilla Carlsson Rasiwala, partner på Kanter Advokatbyrå, reder ut begreppen.

Problemen med viktade utvärderingar

Rikard Blom

INKÖPSRÅDET Att vikta pris och kvalitet i utvärderingen är en vanlig metod att sålla fram det bästa anbudet. Rikard Blom visar med konkreta exempel på fallgroparna med metoden.