Så bygger du inköpsnätverk

Ulrika Ajax

INKÖPSRÅDET Nätverk upphandlare emellan kan öppna upp ett forum för att dela idéer och samla inspiration. Ulrika Ajax inspirerar till eget nätverksbygge för att effektivisera arbetet.

Nya lagen ett misslyckande

Jon Kihlman

INKÖPSRÅDET Om målet var att förenkla är de nya upphandlingslagarna ett misslyckande. Men den verkliga makten att förenkla ligger hos varje upphandlare. Ta den chansen, uppmanar Jon Kihlman.

När kan och bör man använda innovationspartnerskap?

Olof Larsberger

INKÖPSRÅDET Innovationspartnerskap är en av nyheterna i de nya upphandlingslagarna som gör det möjligt att upphandla något som ännu inte finns på marknaden. Olof Larsberger reder ut i vilka situationer innovationspartnerskap kan och bör användas.