Nya sedlar
Foto: Riksbanken

Nu startar lönekartläggningen

LÖNER Snart är det dags för Inköpsrådets årliga lönekartIäggning, som ger den mest heltäckande bilden av löneläget för dem som jobbar med inköp och upphandling. I år kan du påverka vilka uppgifter Inköpsrådet samlar in och vilka frågor vi kan besvara med enkäten. Ta del av Inköpsrådets RFI (request for information) för årets löneenkät.

Vilken lön ska jag begära?

Jag har gått en tvåårig YH-utbildning i strategiskt inköp och har blivit erbjuden jobb på den arbetsplatsplats där jag har praktiserat i två omgångar. Det är ett offentligt ägt bolag i en större stad. Hur mycket kan jag begära i lön?

Nya sedlar
Foto: Riksbanken

Så mycket ökade upphandlarnas löner

Inköpsrådets färska lönestatistik visar på goda löneökningar i snitt för svenska upphandlare. Men ökningarna är ojämnt fördelade. I Stockholmsområdet är ökningar betydligt större än på mindre orter och chefernas löner stiger mest, även i procent räknar.