Kategori: Uppföljning

Ta nästa kliv i uppföljning

Linda Bjarle

INKÖPSRÅDET Genom att följa upp och återkoppla till grossister får de möjlighet att utvecklas och förbättras. En god relation med grossisten är viktig för ett välfungerande samarbete, skriver Linda Bjarle.

Tre tips för bättre avtalsuppföljning

Linda Bjarle

INKÖPSRÅDET Linda Bjarle följer upp avtal i Helsingborgs stad. Läs hennes tre viktigaste tips för en effektiv avtalsuppföljning, tips som även fungerar för den som inte jobbar heltid med uppföljning.

Jag har inte kontroll

Charlotta Holmer

INKÖPSRÅDET Vad har vi som inköpare för kontroll över det vi köper och den vi köper av? Frågar någon om jag har kontroll på våra inköp måste jag svara nej, skriver Charlotta Holmér.