Kategori: Uppföljning

Ta nästa kliv i uppföljning

Linda Bjarle

INKÖPSRÅDET Genom att följa upp och återkoppla till grossister får de möjlighet att utvecklas och förbättras. En god relation med grossisten är viktig för ett välfungerande samarbete, skriver Linda Bjarle.

Tre tips för bättre avtalsuppföljning

Linda Bjarle

INKÖPSRÅDET Linda Bjarle följer upp avtal i Helsingborgs stad. Läs hennes tre viktigaste tips för en effektiv avtalsuppföljning, tips som även fungerar för den som inte jobbar heltid med uppföljning.

Jag har inte kontroll

Charlotta Holmer

INKÖPSRÅDET Vad har vi som inköpare för kontroll över det vi köper och den vi köper av? Frågar någon om jag har kontroll på våra inköp måste jag svara nej, skriver Charlotta Holmér.

Avtalsuppföljning ingår i jobbet

Charlotta Holmer

INKÖPSRÅDET Uppföljning av avtal sker hela tiden, även om den inte utförs enligt någon speciell plan, skriver Charlotta Holmer, och tycker att man måste kunna lita på att leverantörerna kan göra sitt jobb.

Hur undviker vi orimligt låga anbud?

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET Vad kan upphandlare göra för att undvika osund prispress och kanske tvingas anta för låga anbud? Joakim Lavér svarar på en läsarfråga.

Sekretess och överprövning

Jon Kihlman

INKÖPSRÅDET När bör allmänna handlingar sekretessbeläggas och när kan sekretessen ställa till problem? Jon Kihlman reder ut begreppen.  

Ta kontroll över uppföljningen

Ulrika Ajax

INKÖPSRÅDET Nytta, besparingar, ökat värde - syftet med våra inköp. Hur ser vi till att det händer? Ulrika Ajax fortsätter sin artikelserie om leverantörsstyrning. I del fyra tar hon upp vikten av aktiv uppföljning.

Koll på livsmedelsmarknaden

Linda Bjarle

INKÖPSRÅDET Vid livsmedelsupphandling är god marknads- och produktkännedom viktigt och för den som inte har tid att detaljstudera sortimentdatabaser det bästa sättet bra kommunikation med producenterna, skriver Linda Bjarle.