”Det här uträttar vi på ett år”

Sofia Elmeholt

INKÖPSRÅDET Vad uträttas på en upphandlingsavdelning i en medelstor kommun? Följ med Sofia Elmeholt in bakom kulisserna på upphandlingsavdelningen på Härnösands kommun för att se vad de uträttar under tolv månader.

Ha med dialogen i hela processen

Ulrika Ajax

INKÖPSRÅDET Dialogen med leverantörerna är central för en lyckad upphandling. Men dialogen måste omfatta hela inköpsprocessen, inte bara kraven i upphandlingen skriver Ulrika Ajax.

Så håller jag dialog med leverantörer

Sofia Elmeholt

INKÖPSRÅDET Sofia Elmeholt ger sina bäst tips i hur du får maximal nytta av leverantörsdialogen.

Kompensation för faktisk prisökning?

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET Upphandlaren vill använda konsumentprisindex men leverantören anser inte att det speglar den faktiska prisutvecklingen. Vad kan leverantören göra för att få ett mer rättvisande resultat? Joakim Lavér reder ut begreppen.

Leverantörsstyrning: praktiska råd

Ulrika Ajax

INKÖPSRÅDET Ulrika Ajax fortsätter sin artikelserie om leverantörsstyrning. I del två tipsar hon om hur man rent praktiskt förbättrar och effektiviserar inköpsarbetet genom avtalsöversikt, spendanalys och leverantörsutveckling.

Det krävs två för att dansa tango

Maria Krantz

INKÖPSRÅDET Att nobba offentlig upphandling är definitivt inte rätt sätt att visa sitt missnöje. Samarbete och dialog är betydligt bättre än bojkott menar Maria Krantz och Denise Malmström på Tenders – som vill se ökad aktivitet från både köpare och leverantör.

Kalla in insatsstyrkan!

Fredrik Tamm

INKÖPSRÅDET Sverige ska få en nationell upphandlingsstrategi. Det applåderas av Fredrik Tamm som menar att civilminister Ardalan Shekarabi nu behöver en insatsstyrka. Den styrkan arbetsuppgift skulle bli att forma ett hundrapunktersprogram för effektivare offentlig upphandling – där tio procent utan vidare kan sparas.

Det här är Härnösands dialogmodell

Sofia Elmeholt

INKÖPSRÅDET Räds inte leverantörsdialogen! Det poängterar Sofia Elmeholt som ser dialog som en självklar ingrediens i affärsmässiga upphandlingar. I ”Härnösandsmodellen” ingår kontakt med alla anbudsgivare, inte bara med vinnande leverantör, och öppna dörrar för besök från företag.

Betydelsen av förväntningar

Therese Klaar

INKÖPSRÅDET När det nu lackar mot jul passar Therese Klaar på att fundera kring det här med förväntningar. Problemet är att förväntningarna på exempelvis ett nytecknat avtal kan skilja sig högst markant. Rådet är att vara varse förväntningarnas betydelse och kommunicera tydligt – även om budskapet är tråkigt.