Kategori: Miljökrav

Låt inte matfuskarna vinna

Linda Bjarle

INKÖPSRÅDET Media har under senare tid rapporterat om importkött som märkts om till svenskproducerade Kravprodukter. Linda Bjarle, livsmedelscontroller i Helsingborgs stad, oroas av att fuskarna kan påverka omställningen mot mer ekologisk mat.

Miljökrav är inte dyrt

Malin Möller

INKÖPSRÅDET Att varor och tjänster fördyras av miljökrav vid upphandling är en vanlig missuppfattning. Mycket kortsiktigt kan miljökrav måhända kosta, men Malin Möller poängterar att denna typ av krav nästan alltid lönsamma i ett längre och bredare perspektiv.

Naturligt med sociala krav

Mohamed Hama Ali

INKÖPSRÅDET Det ekologiska perspektivet har blivit en självklarhet vid offentlig upphandling. Mohamed Hama Ali är övertygad om att det inom en snar framtid kommer att bli lika naturligt att ställa sociala krav.

Våga prioritera för största miljönytta

Malin Möller

INKÖPSRÅDET Att ställa miljökrav i samtliga upphandlingar är inget självändamål anser Malin Möller. Hon tycker att du ska våga prioritera – och ställa miljökraven där de gör störst nytta.

Resursbrist bromsar miljökrav

Malin Möller

INKÖPSRÅDET Trots att miljökrav kan leda till såväl minskad miljöbelastning och kostnadsbesparingar ställs inte alltid denna typ av krav. Enligt Malin Möller beror det på flera faktorer: rädsla för överprövning, brist på kompetens och, framför allt, resursbrist.