Jobbiga frågor ger bättre upphandling

Sofia Elmeholt

INKÖPSRÅDET Frågor och svar kan vara en jobbig fas i upphandlingen, speciellt om frågorna kommer sent och förarbetet inte har varit optimalt. Men det är också en bra källa till kunskap för bättre upphandlingar, skriver Sofia Elmeholt.

Anbudsgivare är inte idioter

Jon Kihlman

INKÖPSRÅDET Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort flera mål som rör ”onormalt låga anbud”. Jon Kihlman konstaterar att få anbudsgivare är idioter och att underprissättningen beror på illa genomtänkta förfrågningsunderlag och utvärderingsmodeller.

Kan avtal hävas om leverantören inte håller avtalade priser?

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET Går det att häva ett avtal om leverantören inte står fast vid avtalade priser, trots att de legat till grund för tilldelningen? Situationen är inte ovanlig och Joakim Lavér förklarar vad som gäller.

Hänvisa till varumärke: endast i nödfall

Fredrik Linder

INKÖPSRÅDET Hänvisning till varumärke är i många fall otillåtet och – även om det är tillåtet – sällan det bästa alternativet. Ange varans egenskaper i stället, skriver Fredrik Linder.

Hur undviker vi orimligt låga anbud?

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET Vad kan upphandlare göra för att undvika osund prispress och kanske tvingas anta för låga anbud? Joakim Lavér svarar på en läsarfråga.