Kategori: Förfrågningsunderlag

Anbudsgivare är inte idioter

Jon Kihlman

INKÖPSRÅDET Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort flera mål som rör ”onormalt låga anbud”. Jon Kihlman konstaterar att få anbudsgivare är idioter och att underprissättningen beror på illa genomtänkta förfrågningsunderlag och utvärderingsmodeller.

Kan avtal hävas om leverantören inte håller avtalade priser?

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET Går det att häva ett avtal om leverantören inte står fast vid avtalade priser, trots att de legat till grund för tilldelningen? Situationen är inte ovanlig och Joakim Lavér förklarar vad som gäller.

Hänvisa till varumärke: endast i nödfall

Fredrik Linder

INKÖPSRÅDET Hänvisning till varumärke är i många fall otillåtet och – även om det är tillåtet – sällan det bästa alternativet. Ange varans egenskaper i stället, skriver Fredrik Linder.

Hur undviker vi orimligt låga anbud?

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET Vad kan upphandlare göra för att undvika osund prispress och kanske tvingas anta för låga anbud? Joakim Lavér svarar på en läsarfråga.

Tips för effektiv avtalshantering

Tobias Tegnér

INKÖPSRÅDET Utformningen av ett avtal styrs av många parametrar och omständigheter. Tobias Tegnér tar upp några av de aspekter i avtalshanteringen som är speciellt viktiga för effektiva avtal.

Slipp cv-granskning: gör ett urval

Emma Björnbom

INKÖPSRÅDET På en snabbrörlig arbetsmarknad kan de cv:n som lämnas med anbuden i en konsultupphandling vara inaktuella långt innan avropen påbörjas. Emma Björnbom har hittat en alternativ metod i form av urvals-cv.

Leverantörsstyrning: praktiska råd

Ulrika Ajax

INKÖPSRÅDET Ulrika Ajax fortsätter sin artikelserie om leverantörsstyrning. I del två tipsar hon om hur man rent praktiskt förbättrar och effektiviserar inköpsarbetet genom avtalsöversikt, spendanalys och leverantörsutveckling.

LOU hindrar inte småföretag

Sofia Elmeholt

INKÖPSRÅDET Är LOU ett hinder för SME-företag? Nej, säger Softa Elmeholt som menar att det är vi upphandlare, och eventuellt också våra kravställare, som utgör hindret.