Kategori: Upphandling

Anbudsgivare är inte idioter

Jon Kihlman

INKÖPSRÅDET Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort flera mål som rör ”onormalt låga anbud”. Jon Kihlman konstaterar att få anbudsgivare är idioter och att underprissättningen beror på illa genomtänkta förfrågningsunderlag och utvärderingsmodeller.

Är regler till för att följas eller brytas?

Charlotta Holmer

INKÖPSRÅDET Varför lägger vi så mycket tid på att hitta undantag från upphandlingsreglerna, frågar sig Charlotta Holmer. På ekonomi- eller personalavdelningen letar man inte efter undantag för bokförings- eller arbetsmiljöreglerna.

Ska upphandlare bli tekniker eller tekniker bli upphandlare?

Charlotta Holmer

INKÖPSRÅDET Upphandling är enkelt. Det svåra är kunskapen om det som ska upphandlas, som dimensioner på vattenledningsrör och klassningar på luftfilter. Kanske vore det bättre att lära ut upphandling till teknikerna, än att göra upphandlarna till tekniker, skriver Charlotta Holmer.