Oväsentlig ändring tillåten

DEL 7  Enligt bestämmelserna om ändringar av upphandlade avtal ska man först ska pröva om ändringen är tillåten. Det görs enligt någon av de specifika bestämmelserna i 17 kap. 9–13 §§ LOU. Om ändringen inte faller in under någon av dessa kan den ändå vara tillåten, om den inte är väsentlig.