Så följer Stockholm upp miljökraven

Region Stockholm vill vara bäst i Europa på hållbarhetskrav i upphandling och miljöuppföljningar är ett viktigt verktyg. Den leverantör som inte uppfyller kraven riskerar ett prisavdrag på 15 procent. ”Det är en kännbar effekt som fungerar”, säger hållbarhetsstrategen Elsa Härdelin.

Sätter i system att avbryta

Allt fler upphandlingar avbryts vilket leder till osäkerhet och ökade kostnader. Men ingen vet varför upphandlarna agerar som de gör. Därför krävs bättre statistik och mer empirisk forskning. Det konstaterar juristen Fredrik Morawetz som skrivit en doktorsavhandling i ämnet.