Kategori: Upphandling

Del 2: Skapa förankring på marknaden

ARTIKELSERIE Att skapa förankring på marknaden ger god konkurrens, vilket är en förutsättning för goda affärer. Utebliven konkurrens ger det omvända. Konkurrens uppnås vanligen inte med automatik då en upphandling annonseras, utan möjligheten att skapa konkurrens ligger i steget före annonseringen. Det handlar ofta om att med relativt små insatser förtjäna leverantörernas intresse och respekt snarare … Fortsätt läsa Del 2: Skapa förankring på marknaden →

Ha med dialogen i hela processen

Ulrika Ajax

INKÖPSRÅDET Dialogen med leverantörerna är central för en lyckad upphandling. Men dialogen måste omfatta hela inköpsprocessen, inte bara kraven i upphandlingen skriver Ulrika Ajax.

Alla har en åsikt om upphandling

Charlotta Holmer

INKÖPSRÅDET Alla tycks ha åsikter om upphandling och vill gärna berätta för mig hur det egentligen fungerar, istället för att fråga mig som jobbar med upphandling varje dag. Deras bild av upphandling är minst sagt skev.

Anbudsgivare är inte idioter

Jon Kihlman

INKÖPSRÅDET Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort flera mål som rör ”onormalt låga anbud”. Jon Kihlman konstaterar att få anbudsgivare är idioter och att underprissättningen beror på illa genomtänkta förfrågningsunderlag och utvärderingsmodeller.