Del 2: Inga avrop? Så gör du!

Sten Lövrup

INKÖPSRÅDET För att ha möjlighet att begära skadestånd för den skada du anser dig ha lidit när en upphandlande myndighet brutit mot avropsordningen i ett avtal måste du först kunna bevisa din skada. Här kommer fördelen med offentlighetsprincipen in.

Så gör du om du inte får några avrop

Sten Lövrup

INKÖPSRÅDET Grattis, du har vunnit upphandlingen och blivit etta på ramavtalet. Du sätter dig ner och väntar på att avropen ska börja trilla in. Veckorna går och inget händer. Ramavtalet skulle ju vara värt flera miljoner kronor. Vad gör du? Sten Lövrup reder ut dina alternativ.