Kategori: Anbud

Så effektiviserar du anbudsarbetet

Ida-Maria Andersson

INKÖPSRÅDET I och med de förkortade minimifristerna läggs vikten tyngre på ett effektivt och strukturerat anbudsarbete. Ida-Maria Andersson och Daniel Lidman ger tips i fyra steg.

Nya lagar ger kortare tidsfrister

Ida-Maria Andersson

INKÖPSRÅDET Med de nya upphandlingslagarna har tidsfrister för vissa anbudsansökningar och anbud i upphandlingar förkortats. Ida-Maria Andersson och Linn Gulaker Olsen jämför minimifrister från tidigare och nya upphandlingslagar.

Så jobbar du proaktivt

Ida-Maria Andersson

INKÖPSRÅDET Att sälja till offentlig sektor handlar lika mycket om att skapa preferens för sina produkter och undersöka beställarens behov som att svara bra på ett förfrågningsunderlag. Ida-Maria Andersson och Caroline Haag visar i fem steg hur en framgångsrik leverantör bör jobba.

Rätt avtal bättre än diskvalificering

Jon Kihlman

INKÖPSRÅDET Med rätt avtal går det att navigera förbi de hinder som försvårar för speciellt mindre, lokala företag att vara med i upphandlingar. Det visar Jon Kihlman, med utgångspunkt från ett aktuellt rättsfall.