Kategori: Anbud

Lämna inga extrauppgifter i anbudet

Ida-Maria Andersson

INKÖPSRÅDET Två nya domar visar hur viktigt det är för anbudsgivare att anpassa sitt anbud efter upphandlingen och inte lämna mer information än vad som krävs. Ida-Maria Andersson och Sara Dahlén förklarar vad domarna får för konsekvenser för anbudsgivare.

Så effektiviserar du anbudsarbetet

Ida-Maria Andersson

INKÖPSRÅDET I och med de förkortade minimifristerna läggs vikten tyngre på ett effektivt och strukturerat anbudsarbete. Ida-Maria Andersson och Daniel Lidman ger tips i fyra steg.

Nya lagar ger kortare tidsfrister

Ida-Maria Andersson

INKÖPSRÅDET Med de nya upphandlingslagarna har tidsfrister för vissa anbudsansökningar och anbud i upphandlingar förkortats. Ida-Maria Andersson och Linn Gulaker Olsen jämför minimifrister från tidigare och nya upphandlingslagar.