Kategori: Anbud

Så effektiviserar du anbudsarbetet

Ida-Maria Andersson

INKÖPSRÅDET I och med de förkortade minimifristerna läggs vikten tyngre på ett effektivt och strukturerat anbudsarbete. Ida-Maria Andersson och Daniel Lidman ger tips i fyra steg.

Nya lagar ger kortare tidsfrister

Ida-Maria Andersson

INKÖPSRÅDET Med de nya upphandlingslagarna har tidsfrister för vissa anbudsansökningar och anbud i upphandlingar förkortats. Ida-Maria Andersson och Linn Gulaker Olsen jämför minimifrister från tidigare och nya upphandlingslagar.

Så jobbar du proaktivt

Ida-Maria Andersson

INKÖPSRÅDET Att sälja till offentlig sektor handlar lika mycket om att skapa preferens för sina produkter och undersöka beställarens behov som att svara bra på ett förfrågningsunderlag. Ida-Maria Andersson och Caroline Haag visar i fem steg hur en framgångsrik leverantör bör jobba.