Viktor Robertson
Foto: Kahn Pedersen

Ingen får uteslutas ohörd

FÖRDJUPNING  Kan en upphandlande myndighet ”förvandla” en uteslutningsgrund till ett ska-krav? På så sätt förkastas anbudet utan krav på förklaring. Viktor Robertson, Advokatfirman Kahn Pedersen, tar upp frågan och utgår från en dom i Kammarrätten i Jönköping.