Alla inlägg av Olof Axelsson

Möbelköp med återbrukskrav

När Linnéuniversitetet upphandlade möbler till sina nya lokaler var kravet att leverantörerna skulle återbruka de gamla. ”En transparent metod som gjorde att vi sparade pengar och uppfyllde våra miljökrav”, konstaterar Tommy Andersson, funktionsansvarig för upphandling på Linnéuniversitetet.

Varnar för pausade upphandlingar

Jakten på skyddsmaterial till vården gör att andra upphandlingar får vänta. Nu varnar företrädare för näringslivet för att detta förstärker lågkonjunkturen. ”Växla upp inköpen i stället så att företagen får en större möjlighet att överleva”, uppmanar Magnus Johansson på organisationen Företagarna.

Så följer Stockholm upp miljökraven

Region Stockholm vill vara bäst i Europa på hållbarhetskrav i upphandling och miljöuppföljningar är ett viktigt verktyg. Den leverantör som inte uppfyller kraven riskerar ett prisavdrag på 15 procent. ”Det är en kännbar effekt som fungerar”, säger hållbarhetsstrategen Elsa Härdelin.

Sätter i system att avbryta

Allt fler upphandlingar avbryts vilket leder till osäkerhet och ökade kostnader. Men ingen vet varför upphandlarna agerar som de gör. Därför krävs bättre statistik och mer empirisk forskning. Det konstaterar juristen Fredrik Morawetz som skrivit en doktorsavhandling i ämnet.