Alla inlägg av Linda Bjarle

Linda Bjarle

Om Linda Bjarle

Livsmedels­controller vid Helsingborgs stad sedan år 2012. Linda tog sin examen som kostekonom vid Göteborgs universitet och började därefter hos livsmedels­grossisten Martin & Servera. Först som innesäljare, sedan anbudsläggare, anbudskoordinator och sist anbudsanalytiker. Håller just nu på att ta fram sortimentet till en ny upphandling av en huvudgrossist av livsmedel med avtalsstart nästa höst. Intensivt men väldigt roligt!

Bättre uppföljning i grupp

Linda Bjarle

INKÖPSRÅDET I många upphandlingar finns det en avtalsgrupp eller projektgrupp som är med och utformar upphandlingen. Ofta löses gruppen upp när upphandlingen är klar. Det är synd. Gruppen gör nytta även under avtalsuppföljningen, skriver Linda Bjarle, livsmedelscontroller i Helsingborgs stad.

Ta nästa kliv i uppföljning

Linda Bjarle

INKÖPSRÅDET Genom att följa upp och återkoppla till grossister får de möjlighet att utvecklas och förbättras. En god relation med grossisten är viktig för ett välfungerande samarbete, skriver Linda Bjarle.

Tre tips för bättre avtalsuppföljning

Linda Bjarle

INKÖPSRÅDET Linda Bjarle följer upp avtal i Helsingborgs stad. Läs hennes tre viktigaste tips för en effektiv avtalsuppföljning, tips som även fungerar för den som inte jobbar heltid med uppföljning.

Ta makten över de priser vi betalar

Linda Bjarle

INKÖPSRÅDET Att grossisternas har egna varumärken kan vara bra, men det finns nackdelar. Linda Bjarle, avtalscontroller i Helsingborgs stad, tar upp två baksidor som måste bekämpas.

Nå de uppsatta ekomålen

Linda Bjarle

INKÖPSRÅDET De ekologiska inköpen ökar, men hur kan upphandling bidra till mer ekologiska inköp? Linda Bjarle ger råd och tips för att konkretisera ekomålen och nå ut i organisationen.

Koll på livsmedelsmarknaden

Linda Bjarle

INKÖPSRÅDET Vid livsmedelsupphandling är god marknads- och produktkännedom viktigt och för den som inte har tid att detaljstudera sortimentdatabaser det bästa sättet bra kommunikation med producenterna, skriver Linda Bjarle.

Låt inte matfuskarna vinna

Linda Bjarle

INKÖPSRÅDET Media har under senare tid rapporterat om importkött som märkts om till svenskproducerade Kravprodukter. Linda Bjarle, livsmedelscontroller i Helsingborgs stad, oroas av att fuskarna kan påverka omställningen mot mer ekologisk mat.

Sortimentsförändringar på gott och ont

Linda Bjarle

INKÖPSRÅDET Livsmedelsgrossisternas ersättningsprodukter är ett vanligt samtalsämne bland upphandlare och kostansvariga. Linda Bjarle råder dig att inte rädas sortimentsförändringar, men att noggrant undersöka om ersättaren verkligen lever upp till kraven.

Livsmedel: uppföljning i praktiken

Linda Bjarle

INKÖPSRÅDET Som livsmedelscontroller arbetar Linda Bjarle endast med de upphandlingar och avtal som rör livsmedel. Hon anser att det är en stor fördel med fullt fokus på en typ av varor. Läs mer om hur hon resonerar kring heta frågor som viten, uppföljning och utbytesprodukter.

”Håll grossisten i kort koppel”

Linda Bjarle

INKÖPSRÅDET Det är inte så enkelt som att upphand­laren är god och den stora livsmedels­grossisten är ond. Linda Bjarle, som arbetat på båda sidor av förhand­lings­bordet, konstaterar att leverantören inte är en fiende utan en samarbetspartner – som med fördel hålls i kort koppel.

Skapa förtroende hos beställarna – här är mitt recept

Linda Bjarle

INKÖPSRÅDET Som nyanställd livsmedelscontroller ställdes Linda Bjarle inför det faktum att väldigt många av kommunens enheter beställer livsmedel och att överblick saknades. Hennes första uppgift blev därför att skapa struktur och förtroende inom organisationen – här bjuder hon på sina bästa praktiska tips om hur det går till.