Konferens • 14 november • Malmö

Rättspraxis inom offentlig upphandling utvecklas  kontinuerligt. Svenska kammarrätter producerar 350 nya domar inom området per år. Till det kommer en handfull domar från Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen.

Praxisdagen den 14 november är ett enkelt och tidseffektivt sätt att hålla dig uppdaterad om hur praxis har utvecklats inom rättsområdet. Under dagen får du ta del av analyser av aktuella och betydelsefulla rättsfall med fokus på de praktiska konsekvenserna av den nya rättspraxis som tar form.

Dagen består av tio programpunkter där olika aspekter av den nya rättspraxisen lyfts fram. Total står ett dussin välrenommerade advokater och jurister på talarlistan för en verkligt faktafylld konferens.

Praxisdagen är till nytta både för upphandlande myndigheter och enheter samt för företag som säljer till offentlig sektor.

Boka din plats till konferensen redan i dag!
Du anmäler dig enkelt här till höger, eller längre ned på sidan om du använder en mobiltelefon.

Datum: 14 november 2019
Plats: High Court, Malmö
Tid: kl. 9.30-16.30 med efterföljande mingel fram till ca kl. 17.30. Registreringen öppnar kl. 8.30 och då serveras frukost med kaffe och macka.

Pris: 3 950 kr t.o.m. 31 oktober, därefter 4 950 kr
I priset ingår enklare frukost, lunch, frukt och eftermiddagsfika.

Frågor? Kontakta oss på bokning@inkopsradet.se


Program för dagen

Kl. 9.30
Så får priset styras i upphandlingar
Efter HFD:s golvprisdom från juni 2018 har det kommit flera kammarrättsdomar kring möjligheterna för upphandlare att styra priserna i anbud, även på att andra sätt än rena golvpriser. Här ges en analys av det aktuella rättsläget.
Tomas Eliasson, advokat, Delphi 

”… eller likvärdigt”
Vilka konsekvenser innebär det klassiska tillägget ”…eller likvärdigt”. Vad är likvärdigt? När och hur ska det visas att det som offereras är likvärdigt. Den vägledning som EU-domstolen och svenska kammarrätter ger analyseras.
Per-Ola Bergqvist, advokat, och Sara Öwall, biträdande jurist, Foyen

Kl. 10.55-11.25 Kaffe

Utvärdera med subjektiva bedömningar – vad är tillåtet?
Färska domar från kammarrätterna visar hur långt det är möjligt att vara subjektiv i utvärderingen av anbud.
Carl Norén, advokat, Kastell

När blir avtalet ett ramavtal och när kan ramavtalet löpa längre än fyra år?
När övergår ett avtal till att bli ett ramavtal? Vilka är de särskilda villkor som gör det tillåtet med längre avtalstider för ramavtal än fyra år? Frågorna besvaras via analyser av domar.
Sara Fogelberg och Kaisa Adlercreutz, advokater, Front Advokater

Kl. 12.35-13.35 Lunch

Att avbryta en upphandling
Enligt den senaste statistiken avbryts mer än var åttonde upphandling. Under de senaste sex åren har andelen ökat med nästan 50 procent. Ny praxis klargör under vilka omständigheter upphandlingar får avbrytas och vilka konsekvenserna blir.
Charlotta Strengberg, jurist och upphandlingskonsult, Colligio

Skadestånd för processkostnader i förvaltningsdomstol – hur ser nuläget ut?
Spelplanen för när en leverantör kan ha rätt till skadestånd för processkostnader i förvaltningsdomstol är föränderlig. Aktuell rättspraxis redovisas och kommenteras.
Johan Lidén, advokat, och Erik Sjöberg, biträdande jurist, Front Advokater

Kl. 14.45-15.15 Kaffe

Ramavtal: Nya krav på volymer och köp utanför varukorgen
Nya domar klargör vikigta aspekter av ramavtal. EU-rätten vägleder kring att uppskatta volymer i ramavtal och kammarrättsdomar kring köp av produkter som inte direkt är angivna i ramavtalets varukorg.
Christian Härdgård, advokat, Delphi

När gäller hyresundantaget?
Gränsdragningen mellan hyra av en lokal (hyresundantaget) och en byggentreprenad som ska upphandlas är en komplex juridisk fråga. Under detta pass analyseras nya domar från våren 2019 och sätts i ljuset av EU-domstolens praxis och tidigare svensk rättspraxis.
Per-Ola Bergqvist och Linnéa Lindberg, advokater, Foyen

Kl. 16.30-17.30
Afterwork med talare, deltagare och utställare

Programmet är preliminärt och uppdateras löpande.


Våra bokningsvillkor hittar du här.