Kolla in löneläget här


Här är färsk lönestatisk för nio titlar kring offentlig upphandling. I formuläret nedan kan du se hur lönen varierar beroende på utbildning, erfarenhet och så vidare.

Häng kvar. Uppgifterna hämtas in.         
Resultat
Resultatet bygger på uppgifter. Ju färre uppgifter, desto osäkrare blir resultatet

Månadslön
Genomsnitt: . Median:
Lägsta lön: . Högsta lön:

Percentiler*
10%: . 25%:
50%: . 75%:
90%:

*Anger högsta lön inom en viss procentuell del. Exempel: percentilen 25 procent anger den högsta lönen bland de 25 procent som tjänar minst.

Uppgifterna har samlats in av Inköpsrådet under perioden 7 oktober till 14 november 2016.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till hej@inkopsradet.se.

Står det ”Häng kvar. Uppgifterna hämtas in.” längre än fem sekunder? Ladda in sidan på nytt. Kvarstår problemet? Testa på din mobiltelefon eller på en annan dator (kanske har du en för gammal webbläsare).

Inköpsrådets lönestatistik


Du kan själv göra urval och analyser på löneläget via Inköpsrådets tjänst. Du kan se hur lönen varierar med fem olika faktorer och även för sju andra titlar utöver upphandlare. Gå direkt till Lön för upphandlare och andra tjänster.

Läs våra analyser av löner och förmåner för dem som jobbar med offentlig upphandling:
Så mycket ökar upphandlarnas löner
Faktorerna som höjer din lön
Så mycket mer tjänar männen
IT-upphandlare tjänar mer - så stor är skillnaden
Här får upphandlarna bonus
Så mycket mer tjänar entreprenadupphandlare
Hur mycket tjänar en upphandlingsansvarig?