Löneenkät, tack


Stort tack för att du har svarat på vår löneenkät. Inom några veckor kommer vi att sammanställa resultatet och publicera det på Inköpsrådet.

I väntan på det kan du kolla in en: resultatet från förra årets enkät.

Inköpsrådet har skrivit flera artiklar med analyser av lönestatistiken:
Så mycket mindre tjänar kvinnor
Faktorerna som ger dig högre lön
Var tjänar upphandlarna bäst? Stat, kommun eller landsting?
Här får upphandlare bonus
Så missnöjda är upphandlare med lönen

Du kan även se resultatet av statistiken direkt och se hur olika egenskaper påverkar lönen: Lön för upphandlare