Utbildning • 24 april • Stockholm


 

Har du koll på den nya dataskyddsförordningen – GDPR? Från och med den 25 maj gäller den nu som lag i alla EU:s medlemsländer och det påverkar även offentlig upphandling. I en unik utbildning får du ta del av de allmänna konsekvenserna av GDPR, men framför allt specifikt hur den nya lagen påverkar offentlig upphandling.

 

 

GDPR, general data protection regulation, gäller för alla som behandlar personuppgifter och påverkar alla typer av organisationer. I GDPR ställs det många krav, men hur är dessa krav relevanta för en upphandlare och för en inköpsprocess? Just det får du lära dig här!

Utbildningen den 24 april tar specifikt sikte på hur GDPR ska hanteras inom ramen för offentlig upphandling och upphandlade avtal. Stor vikt i utbildningen läggs vid interaktivitet, workshop och diskussion kring frågeställningar.

Boka din plats till utbildningen redan i dag!
Du anmäler dig enkelt här till höger, eller längre ned på sidan om du använder en mobiltelefon.

Datum: 24 april 2018
Plats: Stockholm
Tid: kl. 9.00-16.00

Pris: 5 900 kr exkl. moms
Erbjudande: Vi erbjuder er en mängdrabatt på 900 kr exkl. moms för varje ytterligare deltagare utöver den första. (Gäller endast bokning som görs vid ett och samma tillfälle.)

Frågor? Kontakta oss på bokning@inkopsradet.se


Sagt av tidigare deltagare:

”Mycket info, relevant och med fokus på det viktigaste ur praktisk synvinkel”

”Intressant och engagerande!”

”Nyttig och lärorik”

Kursledare

Vår kursledare är Hanna Bergdahl, B3 Sentensia

Hanna Bergdahl arbetar som it-rättsjurist på B3 Sentensia, en av de ledande aktörerna inom upphandling av informationsteknik och digitalisering i offentlig sektor.

Hon har gedigen erfarenhet av inköpsjuridik, dataskydd och integritetsfrågor från roller som bolagsjurist i industri- och medieföretag samt verksjurist på Regeringskansliets rättssekretariat. Hon har även arbetat med förhandlingar i EU-samarbetet rörande fri rörlighet, innovation och digitalisering på Näringsdepartementet och Utrikesdepartementet.

Kursens innehåll

• Rätten till privatliv och EU:s dataskyddsreform
• Grundläggande begrepp
• Tillämpningsområde
• Principer för behandling
• Rättslig grund
• Registrerades rättigheter
• Skyldigheter för den som behandlar personuppgifter
• Överföring till tredje land
• Dataskyddsombud
• Sanktioner och tillsynsavgifter
• Behandling inom EU – ”one-stop-shop”
• Möjligheten att göra ändringar av avtal för att efterleva de nya dataskyddsreglerna
• GDPR som utmaning och affärsmöjlighet i upphandlingar
• Inbyggd integritet och kravställning
• Betydelsen av uppförandekoder och certifiering i upphandlingar
• Frågestund och workshop

Kursintyg

Efter genomförd utbildning erhåller du Inköpsrådets diplom.

Bokningsvillkor – klicka för att se

Fram till 30 dagar före utbildningens datum går det att avboka helt utan kostnad. Därefter kan platsen fram till 2 dagar innan utbildningens datum kostnadsfritt överlåtas till annan person.

Avbokning och överlåtelse av utbildning måste göras skriftligen via mejl till bokning@inkopsradet.se och blir giltig efter bekräftelse från Inköpsrådet. Vid överlåtelse debiteras avgiften i samband med den först bokade utbildningen.

Kursavgiften betalas mot faktura eller kreditkort. Vid fakturering är betalningsvillkoren 30 dagar. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 1,5 procent per månad. Påminnelseavgift om 60 kronor tas ut för varje skickad påminnelse. Fakturering sker i anslutning till bokningen.

Mervärdesskatt 25 procent tillkommer på angivna priser. Fakturering sker från AB Garamond (559023-5221) med bankgiro 5025-6643.

Inköpsrådet förbehåller sig rätten att vid kursledares förhinder eller sjukdom ersätta denne med likvärdig kursledare.

Inköpsrådet förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid ett för lågt deltagarantal.

Deltagarlistan blir tillgänglig digitalt för deltagarna på utbildningen. Meddela oss om du inte vill ha ditt namn på deltagarlistan.

Programmet är preliminärt och kan ändras.

Mängdrabatt gäller endast bokning som görs vid ett och samma tillfälle.

Du godkänner att dina uppgifter lagras. Du kan när som helst ta del av, uppdatera och radera de uppgifter du har lämnat genom att kontakta oss. Här kan du läsa om vår Integritets- och personuppgiftspolicy.

Frågor? Kontakta Inköpsrådet på bokning@inkopsradet.se