Utbildning • 24 april • Stockholm

Är du redo för den nya dataskyddsförordningen – GDPR? Från och med den 25 maj gäller den som lag i alla EU:s medlemsländer och det påverkar även offentlig upphandling. I en unik utbildning får du ta del av de allmänna konsekvenserna av GDPR, men framför allt specifikt hur den nya lagen påverkar offentlig upphandling.

 

 

GDPR, general data protection regulation, gäller för alla som behandlar personuppgifter och påverkar alla typer av organisationer. Lagstiftningen innebär dels att det blir nödvändigt att ställa nya krav i många typer av upphandlingar, dels att organisationer måste se över befintliga avtal för att leva upp till de nya bestämmelserna. Just ändringar av avtal är ett område som är extra komplicerat vid offentlig upphandling då möjligheterna att göra justeringar i avtal är reglerade i LOU, LUF och LUFS.

Utbildningen den 24 april tar specifikt sikte på hur GDPR ska hanteras inom ramen för offentlig upphandling och upphandlade avtal. Stor vikt i utbildningen läggs vid interaktivitet, workshop och diskussion kring frågeställningar.

KURSEN ÄR FULLBOKAD

Datum: 24 april 2018
Plats: Strandvägen 7A, Stockholm
Tid: kl. 9.00-16.00

Pris: 5 900 kr exkl. moms
Erbjudande: Vi erbjuder er en mängdrabatt på 900 kr exkl. moms för varje ytterligare deltagare utöver den första.

Frågor? Kontakta oss på bokning@inkopsradet.se

Kursledare

Vår kursledare är Hanna Bergdahl, B3 Sentensia

Hanna Bergdahl arbetar som it-rättsjurist på B3 Sentensia, en av de ledande aktörerna inom upphandling av informationsteknik och digitalisering i offentlig sektor.

Hon har gedigen erfarenhet av inköpsjuridik, dataskydd och integritetsfrågor från roller som bolagsjurist i industri- och medieföretag samt verksjurist på Regeringskansliets rättssekretariat. Hon har även arbetat med förhandlingar i EU-samarbetet rörande fri rörlighet, innovation och digitalisering på Näringsdepartementet och Utrikesdepartementet.

Kursens innehåll

• Rätten till privatliv och EU:s dataskyddsreform
• Grundläggande begrepp
• Tillämpningsområde
• Principer för behandling
• Rättslig grund
• Registrerades rättigheter
• Skyldigheter för den som behandlar personuppgifter
• Överföring till tredje land
• Dataskyddsombud
• Sanktioner och tillsynsavgifter
• Behandling inom EU – ”one-stop-shop”
• Möjligheten att göra ändringar av avtal för att efterleva de nya dataskyddsreglerna
• GDPR som utmaning och affärsmöjlighet i upphandlingar
• Inbyggd integritet och kravställning
• Betydelsen av uppförandekoder och certifiering i upphandlingar
• Frågestund och workshop

Kursintyg

Efter genomförd utbildning erhåller du Inköpsrådets diplom.

Bokningsvillkor – klicka för att se

Fram till 30 dagar före utbildningens datum går det att avboka helt utan kostnad. Därefter kan platsen fram till 2 dagar innan utbildningens datum kostnadsfritt överlåtas till annan person.

Avbokning och överlåtelse av utbildning måste göras skriftligen via mejl till bokning@inkopsradet.se och blir giltig efter bekräftelse från Inköpsrådet. Vid överlåtelse debiteras avgiften i samband med den först bokade utbildningen.

Kursavgiften betalas mot faktura eller kreditkort. Vid fakturering är betalningsvillkoren 30 dagar. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 1,5 procent per månad. Påminnelseavgift om 60 kronor tas ut för varje skickad påminnelse. Fakturering sker i anslutning till bokningen.

Mervärdesskatt 25 procent tillkommer på angivna priser. Fakturering sker från AB Garamond (559023-5221) med bankgiro 5025-6643.

Deltagarlistan blir tillgänglig digitalt för deltagarna på utbildningen. Meddela oss om du inte vill ha ditt namn på deltagarlistan.

Programmet är preliminärt och kan ändras.

Du godkänner att dina uppgifter lagras. Du kan när som helst ta del av, uppdatera och radera de uppgifter du har lämnat genom att kontakta oss.

Frågor? Kontakta Inköpsrådet på bokning@inkopsradet.se