Sten Lövrup
Sten Lövrup, arbetar som jurist och hjälper företag i affärer med offentlig sektor.

Så fungerar ramavtal och avrop

I del 2 i serien om de viktiga ramavtalen beskriver Sten Lövrup två sätt att få affärer via ramavtal: dynamisk rangordning och förnyad konkurrensutsättning

Förra veckan beskrev jag ramavtal generellt och modellen för att göra avropen (själva köpen) med rangordnade ramavtal. Denna vecka fortsätter jag med två andra avropssätt: dynamisk rangordning och förnyad konkurrensutsättning.

Dynamisk rangordning

En dynamisk rangordning innebär att det inte finns någon klassisk ett, två, tre-rangordning i fast bemärkelse utan snarare att rangordningen bestäms vid varje enskilt avrop, alltså varje gång något ska köpas.

Modellen innebär att beställaren vid varje enskilt avrop ska kontrollera vilken av leverantörerna på ramavtalet som har lägst pris för det aktuella avropet. Detta är en modell som framförallt kan komma att användas där man har stora variationer i priser över tid (färsk fisk eller frukt, exempelvis), eller kraftigt diversifierade prislistor där det är svårt att göra en rangordning baserat på en sammanvägning mellan de olika produkterna.

Med en dynamisk rangordning så tittar man alltså i prislistan på den aktuella produkten som man ska köpa och väljer den leverantör som erbjuder den lägsta totalkostnaden för aktuellt köp vid det aktuella tillfället.

Dynamisk rangordning har på senare tid även börjat användas på olika typer av tjänster där vissa upphandlande myndigheter menar sig ha rätt att i efterhand specificera mer direkt vilken typ av kompetens det är man söker efter och på det här sättet ”justera” rangordningen i enlighet med sin kravspecifikation. Denna typ av användning av dynamisk rangordning får nog anses vara något av en gråzon där det inte är helt säkert att den upphandlande myndighetens modell skulle klara en rättslig prövning: Det är möjligt att domstol skulle kunna komma fram till att modellen inte är tillräckligt transparent.

Ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Ett ramavtal med förnyad konkurrensutsättning (även kallad FKU) innebär att den upphandlande myndigheten vid varje avrop (alltså köp) är skyldig att göra en ”mini-upphandling” där man frågar samtliga leverantörer som har ramavtal om att lämna in ett anbud som sedan utvärderas och tilldelas. Här fungerar ramavtalet som en liten första kvalificeringsrunda av leverantörerna kan man säga och sedan görs det en ny utvärdering av till exempel pris eller kvalitet vid varje avrop.

Det är viktigt att det redan i ramavtalet framgår vilka baskrav som gäller för den upphandlade varan/tjänsten samt att man tydligt har beskrivit hur framtida förnyade konkurrensutsättningar kommer gå till och på vilka grunder framtida kontrakt ska tilldelas. Den som avropar får alltså inte i den förnyade konkurrensutsättningen väga in helt nya aspekter.

Vid en förnyad konkurrensutsättning är det möjligt för samtliga parter på ett ramavtal att överpröva en tilldelning av ett underkontrakt. Den upphandlande myndigheten har även möjlighet att tillämpa en så kallad frivillig avtalsspärr, detta meddelas i sådana fall vid tilldelningen. Om frivillig avtalsspärr tillämpas har man minst 10 dagar på sig (eller den längre tidsfrist som anges) att begära en ogiltigförklaring av avtalet, om ingen spärr tillämpas finns dock ingen bortre gräns för den leverantör som vill klaga på hur tilldelningen gick till.

Detta är del två i en serie om ramavtal i två delar
Del 1: Så fungerar ramavtal och rangordning
Del 2:  Så fungerar ramavtal med förnyad konkurrensutsättning och dynamisk rangordning

Sten Lövrup
Sten Lövrup

Om Sten Lövrup

Affärsområdes- ansvarig för Upphandlings- området på den affärsjuridiska byrån Jansson & Norin. Sten har stor erfarenhet av offentliga inköp och älskar att komma med nya lösningar på gamla problem. I en konservativ bransch letar Sten alltid efter nya möjligheter och sätt att hantera kundernas önskemål. För Sten är affären i centrum och juridiken som en hjälp på vägen – inte ett hinder. Utöver upphandling har han även hunnit med att importera telekommunikationsutrustning från Kina, skyltar ifrån Rumänien samt att medgrunda ett friskvårdsföretag.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

5 reaktioner på ”Så fungerar ramavtal och avrop

 1. Kan man vid förnyad konkurrenförfrågan skriva avtalet på flera år eller gäller det endast vid ett köp ?

  1. Ja, det kan man . Huvudregeln är dock att 4-års gränsen för ramavtal gäller även för kontrakt som tilldelas inom ramavtalet.

 2. Får man som leverantör sätt ett klockslag för sista inlämningstid? Som tex 12:00, ska det inte alltid vara hela dagar?

  1. Ja, så länge inte tillämpliga regler om tidfrister sätts ur spel.

   Jämför motsatsvis ”Om sista dagen av en tidsfrist som inte uttrycks i timmar […]”

   https://frageportalen.upphandlingsmyndigheten.se/org/upphandlingsmyndigheten/d/att-tanka-pa-gallande-tidsfrister-infor-jul-och-ny/

   Notera dock att det inte är säkert att du kan kan stänga anbudsfunktionen redan kl 12, så det gäller att ange att det är upphandlingssystemets tidsangivelse för när anbudet inkom som gäller (kontrollera även att så sådant klockslag framgår).

   Samtidigt kan man fråga sig nyttan med att ange kl. 12 istället för att låta anbudstiden löpa ut vid midnatt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *