Tack till Sveriges upphandlare

Charlotta Holmer

INKÖPSRÅDET Charlotta Holmer vill rikta ett stort tack till upphandlare som generöst delar med sig av sina kunskaper. Det är en ovärderlig hjälp och gör upphandlingarna bättre.

Så bygger du inköpsnätverk

Ulrika Ajax

INKÖPSRÅDET Nätverk upphandlare emellan kan öppna upp ett forum för att dela idéer och samla inspiration. Ulrika Ajax inspirerar till eget nätverksbygge för att effektivisera arbetet.