Alla inlägg av Pernilla Carlsson Rasiwala

Pernilla Carlsson Rasiwala

Om Pernilla Carlsson Rasiwala

Pernilla Carlsson Rasiwala Pernilla har lång praktisk erfarenhet av upphand­lings­arbete och arbetar idag som advokat, ute­slutande med upphand­lings­rela­terad juridik. Pernilla bistår såväl upphand­lande myndigheter (bland andra AB SL och Fjärde AP-fonden), som leveran­törer med rådgivning med stöd under alla skeden av upphand­lings­processen.

Utesluta leverantörer: proportionalitet

Pernilla Carlsson Rasiwala

INKÖPSRÅDET I den sista av artikelserie om uteslutning tar Pernilla Carlsson Rasiwala upp frågan om proportionalitet och hur den drabbade leverantören ska meddelas att den har uteslutits.

Utesluta leverantörer: otillåtna samarbeten

Pernilla Carlsson Rasiwala

INKÖPSRÅDET Hur ska otillåtna samarbeten mellan leverantörer i upphandlingar upptäckas och hanteras? Vad händer när de nya EU-direktiven införs i svensk lagstiftning? Advokat Pernilla Carlsson Rasiwala reder ut begreppen.

Utesluta leverantörer: obetald skatt

Pernilla Carlsson Rasiwala

INKÖPSRÅDET När är det möjligt att utesluta företag som inte har betalt sina skatter eller socialförsäkringsavgifter? Hur går man till väga? Advokat Pernilla Carlsson Rasiwala reder ut begreppen.

Utesluta leverantörer: allvarligt fel i yrkesutövningen

Pernilla Carlsson Rasiwala

INKÖPSRÅDET Vad innebär ”allvarligt fel i yrkesutövningen” och kan man utesluta en leverantör som har gjort sig skyldig till den typen av fel. Advokat Pernilla Carlsson Rasiwala reder ut begreppen.

Utesluta leverantörer: brottslighet

Pernilla Carlsson Rasiwala

INKÖPSRÅDET Hur ska man som upphandlare göra om man får höra något oroande om en leverantör som lämnat anbud i en pågående upphandling? När får man utesluta leverantören och när måste man göra det? Pernilla Carlsson Rasiwala, partner på Kanter Advokatbyrå, reder ut begreppen.