Utbildning • 13 november • Stockholm


Vill du ha kunskap och verktyg för att hantera de avtal som blir frukten av en offentlig upphandling? Utbildningen vänder sig både till upphandlare och leverantörer och du lär dig dels hur du bör tänka inför att avtalet skrivs, dels hur avtalet kan hanteras, justeras och sägas upp under avtalets löptid.

 

 

Utbildningen tar sikte på juridiken som regleras av såväl avtalsrätten som upphandlingslagarna LOU, LUF och LUFS. Du får även praktiska exempel på möjligheterna att ändra i avtal och situationer som riskerar att leda till att avtalet ogiltigförklaras.

I dagen ingår även hur avtal kan tolkas, parternas rättigheter och skyldigheter samt vilken sekretess som gäller för avtalsrelationen. Det finns gott om utrymme för konstruktiva diskussioner – och även moment av konkret och praktiskt avtalsarbete.

Vill du få ut maximalt av din avtalsrelation efter en avslutad upphandling är detta rätt utbildning för dig, oavsett om du arbetar som upphandlare eller leverantör!

Boka din plats till utbildningen redan i dag!
Du anmäler dig enkelt här till höger, eller längre ned på sidan om du använder en mobiltelefon.

Datum: 13 november 2018
Plats: Hotel Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm
Tid: kl. 9.00-16.00

Pris: 5 900 kr exkl. moms
Erbjudande: Vi erbjuder er en mängdrabatt på 900 kr exkl. moms för varje ytterligare deltagare utöver den första. (Gäller endast bokning som görs vid ett och samma tillfälle.)

Frågor? Kontakta oss på bokning@inkopsradet.se

Kursledare

Vår kursledare Carl Norén, advokat och delägare på Kastell Advokatbyrå, arbetar med inriktning på processrätt och offentlig upphandling. Han har varit ombud i kommersiella domstols- och skiljeprocesser för såväl svenska som utländska klienter verksamma inom en rad olika områden.

Carl har många års erfarenhet av att hjälpa både upphandlande myndigheter och leverantörer med rådgivning inom offentlig upphandling.

Han har varit ombud i mål om överprövning som berört flera olika branscher, framförallt i upphandlingar av IT- och kontorsutrustning, bemanningstjänster, läkemedel samt inom transportsektorn.

 

Kursens innehåll

• Vilka regler som påverkar avtalsrelationen med en offentlig köpare
• Hur avtal med offentlig köpare ingås
• Praktiska exempel på villkor i avtal med offentlig köpare och dess tillämpning
• Vilka möjligheter som finns att påverka villkoren i avtalet inför och efter ingåendet
• Vilken sekretess som gäller för avtalsrelationen
• I vilka situationer ett ingånget avtal kan riskera att ogiltigförklaras enligt LOU
• Hur en process om ogiltigförklaring går till och vad som gäller efter en ogiltigförklaring

Kursintyg

Efter genomförd utbildning erhåller du Inköpsrådets diplom.

Bokningsvillkor – klicka för att se

Fram till 30 dagar före utbildningens datum går det att avboka helt utan kostnad. Därefter kan platsen fram till 2 dagar innan utbildningens datum kostnadsfritt överlåtas till annan person.

Avbokning och överlåtelse av utbildning måste göras skriftligen via mejl till bokning@inkopsradet.se och blir giltig efter bekräftelse från Inköpsrådet. Vid överlåtelse debiteras avgiften i samband med den först bokade utbildningen.

Kursavgiften betalas mot faktura eller kreditkort. Vid fakturering är betalningsvillkoren 30 dagar. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 1,5 procent per månad. Påminnelseavgift om 60 kronor tas ut för varje skickad påminnelse. Fakturering sker i anslutning till bokningen.

Mervärdesskatt 25 procent tillkommer på angivna priser. Fakturering sker från AB Garamond (559023-5221) med bankgiro 5025-6643.

Inköpsrådet förbehåller sig rätten att vid kursledares förhinder eller sjukdom ersätta denne med likvärdig kursledare.

Inköpsrådet förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid ett för lågt deltagarantal.

Deltagarlistan blir tillgänglig digitalt för deltagarna på utbildningen. Meddela oss om du inte vill ha ditt namn på deltagarlistan.

Programmet är preliminärt och kan ändras.

Mängdrabatt gäller endast bokning som görs vid ett och samma tillfälle.

Du godkänner att dina uppgifter lagras. Du kan när som helst ta del av, uppdatera och radera de uppgifter du har lämnat genom att kontakta oss. Här kan du läsa om vår Integritets- och personuppgiftspolicy.

Frågor? Kontakta Inköpsrådet på bokning@inkopsradet.se