P2P – Purchase to pay
Digitaliserad inköpsprocess

Digitaliseringen skapar nya möjligheter inom inköp och upphandling. Under en heldagskonferens ger vi dig en överblick av vad du redan idag kan uppnå med en digitaliserad inköpsprocess – och en inblick i framtidens möjligheter.


Boka din plats till konferensen redan i dag!

Du anmäler dig enkelt här till höger, eller längre ned på sidan om du använder en mobiltelefon.

Datum: 12 februari 2019
Plats: Berns, Stockholm
Tid: kl. 9.30-16.00 (med efterföljande mingel fram till ca kl. 17.00)

Pris: 3 900 kr exkl. moms
Erbjudande: Vi erbjuder en mängdrabatt på 400 kr exkl. moms för varje ytterligare deltagare utöver den första. (Gäller endast bokning som görs vid ett och samma tillfälle.)

Frågor? Kontakta oss på bokning@inkopsradet.se

Några av våra talare

Program för dagen

Kl. 9.30
Framtidsvision: Ny teknik revolutionerar inköp

De tekniska lösningarna för textanalys, maskininlärning och artificiell intelligens finns redan här. Så kan de användas i inköpsprocessen för att göra den effektivare och dramatiskt bättre. Här får du en inblick i de möjligheter som väntar runt hörnet och praktiska demonstrationer av hur tekniken kan användas.
Hannes Dernehl, Tendium

Panelsamtal: Framtidens inköpsprocess
Hur påverkar den digitala transformationen inköpsorganisationerna? Hur arbetar en modern inköpsorganisation om fem eller tio år? Hur ska inköpsorganisationerna förbereda sig? Är leverantörerna rustade för att möta förändringarna inom digitala processer? Har de resurser och kompetens för att införa maskininlärning och AI i sina system?
Anders Markström, affärsarkitekt, Inexchange, Erica Masman, produktmarknadschef, Visma Commerce, Ernest Wessman, vd, e-Avrop, Ragnar Lindholm, chef marknad och försäljning, Primona

Kl. 10.30-11.00 Kaffe

Så påverkar digitaliseringen inköp
Digitaliseringen är – eller borde vara – en strategisk fråga för alla inköpsorganisationer. Vilken konkret nytta har inköpsorganisationer och hela verksamheten av en digitalisering av inköpsprocessen?
Nassira El Kadaoui och Sören Pedersen, strateger, Upphandlingsmyndigheten

Så kravställer du digitala inköpssystem
Digitaliseringen bygger på IT-system, som är komplexa och svåra att kravställa och utvärdera. Vi ger dig en inblick i hur du kravställer IT-system så att verksamheten når målen för digitaliseringen.
Henrik Melander och Kristina B Nikkonen, verksamhetsutvecklare, AdviceU

Praktikfall: Förutspå för sent betalda fakturor
En praktisk introduktion till maskininlärning. Så kan tekniken användas för att förutspå vilka fakturor som kommer att betalas först efter förfallodatum.
Kim Grandell, certifierad data scientist, Business Vision och John Hagelin, vd, Business Vision Innovations

Kl. 12.20-13.20 Lunch

Praktikfall: Vägen till en helt digital inköpsprocess
Lidingö stad har arbetat länge med att digitalisera hela sin inköpsprocess och delar med sig av sina erfarenheter från den resan.
Adriana Buzea, upphandlingschef och Mikaela Klasenius, e-handelskonsult, Lidingö stad

Praktikfall: Spendanalys – Tar kontrollen över 400 miljoner kronor
Spendanalysen har gett Svedala ett starkare ljus över hur inköpsvolymen på 400 miljoner kronor fördelas och används i den decentraliserade organisationen. Analysen avslöjar även feldebiteringar och möjliga besparingar. Men det finns också utmaningar i att omsätta de insikter som spendanalysen ger i konkreta åtgärder.
Robert Aradszky, upphandlingsstrateg, Svedala kommun

Kl. 14.25-14.55 Kaffe

Praktikfall: E-handel effektiviserar och sänker kostnaderna
Interna inköpssystem effektiviserar inköpsprocessen och styr den interna organisationen att köpa rätt produkter. För att få ett framgångsrikt inköpssystem måste både medarbetare och leverantörer vara med. I ett praktikfall får du erfarenhet, råd och tips för hur du kan lyckas.
Göran Adamsson, inköpschef, Praktikertjänst

Effektiva dokumentflöden – tänk större än e-faktura
Kraven ökar på e-faktura, men det gäller att se det i ett större sammanhang. Se det inte bara som e-fakturan utan ta ett samlat grepp om dokumentflöden och digitalisera dem så att de är oberoende av distributionskanal.
Petter Ulander, verksamhetsutvecklare, AdviceU

Kl. 16.00-17.00
Afterwork med talare, deltagare och utställare

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.

Bokningsvillkor – klicka för att se

Fram till 30 dagar före konferensens datum går det att avboka helt utan kostnad. Därefter kan platsen fram till 2 dagar innan konferensens datum kostnadsfritt överlåtas till annan person eller vara innestående till en av Inköpsrådets framtida konferenser (inom två år).

Avbokning, överlåtelse och byte av konferens måste göras skriftligen via mejl till bokning@inkopsradet.se och blir giltig efter bekräftelse från Inköpsrådet. Vid överlåtelse eller byte debiteras avgiften i samband med den först bokade konferensen.

Deltagaravgiften betalas mot faktura eller kreditkort. Vid fakturering är betalningsvillkoren 30 dagar. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 2 procent per månad. Påminnelseavgift om 60 kronor tas ut för varje skickad påminnelse. Fakturering sker i anslutning till bokningen.

Mervärdesskatt 25 procent tillkommer på angivna priser. Fakturering sker från AB Garamond (559023-5221) med bankgiro 5025-6643.

Deltagarlistan blir tillgänglig digitalt för deltagarna på konferensen. Meddela oss om du inte vill ha ditt namn på deltagarlistan.

Programmet är preliminärt och kan ändras.

Mängdrabatt gäller endast bokning som görs vid ett och samma tillfälle.

Du godkänner att dina uppgifter lagras. Du kan när som helst ta del av, uppdatera och radera de uppgifter du har lämnat genom att kontakta oss. Här kan du läsa om vår Integritets- och personuppgiftspolicy.

Frågor? Kontakta Inköpsrådet på bokning@inkopsradet.se