Utbildning • Stockholm


Rätt kommunikation är centralt för en lyckad upphandling. I sin yrkesroll behöver upphandlaren kommunicera på rätt sätt med flera målgrupper: leverantörer, kollegor i verksamheten, politiker och allmänhet. Kursen ger dig verktyg och metoder för att uttrycka dig tydligt och begripligt i de formella delarna, men även lockande och säljande när du skapar intresse för upphandlingen hos leverantörer och den interna verksamheten.

 

 

Här erbjuder vi dig som upphandlare en skräddarsydd kurs för att stärka din kommunikativa förmåga och för att skapa mer attraktiva upphandlingar – och få fler och rätt anbudsgivare att delta vid upphandlingar. Upphandlare möter idag tuffa krav från politiker och leverantörer och även internt i organisationen. Kursen hjälper dig att uttrycka dig tydligt, intresseväckande och begripligt.

Genom kommunikativa metoder och beprövade modeller ger vi dig handfasta tips och råd för hur du i egenskap av upphandlare kommunicerar effektivt mot olika målgrupper. Under en intensiv heldag kombineras teori och praktik.

Boka din plats till utbildningen redan i dag!
Du anmäler dig enkelt här till höger, eller längre ned på sidan om du använder en mobiltelefon.

Datum:  Inget nytt datum inplanerat.
Plats: Hotel Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm
Tid: kl. 9.00-16.00

Pris: 5 900 kr exkl. moms
Erbjudande: Vi erbjuder er en mängdrabatt på 900 kr exkl. moms för varje ytterligare deltagare utöver den första. (Gäller endast bokning som görs vid ett och samma tillfälle.)

Frågor? Kontakta oss på bokning@inkopsradet.se

Kursledare

KG Rickhamre är byråchef och grundare av kommunikationsbyrån Coast Communications, med stor vana av att stödja upphandlade myndigheter och själv delta i upphandlingar. 12 års erfarenhet som ekonomijournalist på riksteve, riksradio och internationell tv.

Han har tagit fram och tillsammans med sina medarbetare genomfört hundratals kommunikationsutbildningar inom områdena företagskommunikation, offentlig kommunikation, skrivträning, medieträningar, presentationsteknik och retorik för både offentlig förvaltning, politiker och företag under tjugo år.

 

Oliver Hofmann är affärsjurist som under de senaste åren verkat inom kommunikationsbyråvärlden. Han har genomfört uppdrag för flertalet offentliga uppdragsgivare.

I ett större program under de senaste tre åren har han varit delansvarig för utbildningen av forskare och experter inom Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i presentationsteknik.

 

Kursens innehåll

• Framgångsrik resultatöverföring med hjälp av skarpa och rätt formulerade budskap
• Hur du gör din upphandling attraktiv mot flera målgrupper
• Hur du använder emotionella och rationella drivers i kommunikationen
• Konsten att lämna negativa besked
• Hur du kommunicerar på ett tydligt och effektivt sätt
• Kunskap i effektiv storytelling
• Intresseväckande och effektiv kommunikation
• Tips om stil och språkbruk

Kursintyg

Efter genomförd utbildning erhåller du Inköpsrådets diplom.

Bokningsvillkor – klicka för att se

Fram till 30 dagar före utbildningens datum går det att avboka helt utan kostnad. Därefter kan platsen fram till 2 dagar innan utbildningens datum kostnadsfritt överlåtas till annan person.

Avbokning och överlåtelse av utbildning måste göras skriftligen via mejl till bokning@inkopsradet.se och blir giltig efter bekräftelse från Inköpsrådet. Vid överlåtelse debiteras avgiften i samband med den först bokade utbildningen.

Kursavgiften betalas mot faktura eller kreditkort. Vid fakturering är betalningsvillkoren 30 dagar. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 1,5 procent per månad. Påminnelseavgift om 60 kronor tas ut för varje skickad påminnelse. Fakturering sker i anslutning till bokningen.

Mervärdesskatt 25 procent tillkommer på angivna priser. Fakturering sker från AB Garamond (559023-5221) med bankgiro 5025-6643.

Inköpsrådet förbehåller sig rätten att vid kursledares förhinder eller sjukdom ersätta denne med likvärdig kursledare.

Inköpsrådet förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid ett för lågt deltagarantal.

Deltagarlistan blir tillgänglig digitalt för deltagarna på utbildningen. Meddela oss om du inte vill ha ditt namn på deltagarlistan.

Programmet är preliminärt och kan ändras.

Mängdrabatt gäller endast bokning som görs vid ett och samma tillfälle.

Du godkänner att dina uppgifter lagras. Du kan när som helst ta del av, uppdatera och radera de uppgifter du har lämnat genom att kontakta oss. Här kan du läsa om vår Integritets- och personuppgiftspolicy.

Frågor? Kontakta Inköpsrådet på bokning@inkopsradet.se