Två konkurrensmål efter lång torka

Robert Moldén

INKÖPSRÅDET Det tog sin rundliga tid efter det att den nya konkurrensprincip som infördes i nya LOU i januari 2017 gav upphov till spännande rättsfall. Nu plötsligt finns det två mycket intressanta HFD-fall rörande konkurrensprincipen som Robert Moldén här analyserar.