Brevlåda
Posten får allt färre brev att dela ut. Foto: Ulf Lodin.

Nekat prövningstillstånd i mejlkorgen

Faxen är på väg att försvinna när domstolarna behöver spara pengar. På Högsta förvaltningsdomstolens ersätts nu också vissa brev med mejl.

Till målsättningarna med den nya förvaltningslagen (2017:900) hör ökad digitalisering och effektivare handläggning. Det finns exempelvis inte längre något lagkrav på att det ska vara möjligt att kontakta myndigheter via fax.

Även om faxen fortfarande finns kvar vid en del domstolar håller denna kommunikationsväg på att stängas. Den sista september är exempelvis senaste dagen för den som vill faxa till Svea hovrätt.

Nu rationaliseras även vissa brevförsändelser bort. Idag expedieras Högsta förvaltningsdomstolens alla avgöranden via brev. Från och med den 1 oktober kommer domstolen att mejla ut beslut om ej beviljade prövningstillstånd.

Högsta förvaltningsdomstolen är mycket restriktiv med att ge prövningstillstånd. Huvudregeln är att prövningstillstånd bara beviljas om avgörandet kan få betydelse som prejudikat och ge ledning för hur andra liknande fall ska bedömas.

Steget från papper till mejl innebär att de elektroniska besluten kommer att sakna justitierådens underskrifter. Den som önskar en kopia av det underskrivna avgörandet kan begära det.

Hur går det då för den som inte har meddelat någon e-postadress till Högsta förvaltningsdomstolens? Bara lugn. Vederbörande kommer även fortsättningsvis att få samtliga avgöranden i brevform.

Landets domstolar, framför allt vissa tingsrätter, har en pressad ekonomisk situation. Effektivisering genom digitalisering är inte tillräckligt. I början av året bad Domstolsverket om ökade resurser, men av vad som hittills läckt ut från regeringens höstbudget blir tillskottet inte så stort som önskat.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “Nekat prövningstillstånd i mejlkorgen

Lämna ett svar till Jan Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *