Äntligen, nu slutar vi att faxa

Domstolar och andra myndigheter är på god väg att pensionera telefaxen. Detta sedan kravet på fax försvunnit ur förvaltningslagen.

Till målsättningarna med den nya förvaltningslagen (2017:900) hör ökad digitalisering och effektivare handläggning. Sedan halvårsskiftet finns det exempelvis inte längre något lagkrav på att det ska vara möjligt att kontakta myndigheter via telefax.

Domstolar har varit en förhållandevis ”faxtung” del av myndighetsapparaten. Nu städar domstol efter domstol bort sina faxapparater för att istället hänvisa till andra kommunikationssätt.

Domstolsverket informerade i slutet av maj samtliga domstolars chefsadministratörer om ändringarna i förvaltningslagen som möjliggör att domstolarna kan sluta använda fax.

– Det vi lyfte i sammanhanget var de vinster vi ser med att avveckla faxen såsom lägre kostnader, ökad digitalisering av verksamheten och miljömässiga vinster då pappersförbrukningen minskar, säger Johan Allthin, chef för teknikenheten vid Domstolsverket.

Förvaltningsrätten i Karlstad avskaffade användandet av fax redan i januari. Sedan den 1 oktober kan Södertörns tingsrätt inte skicka eller ta emot några handlingar per fax. Även Nacka tingsrätts faxnummer upphörde detta datum.

Stockholms tingsrätt, landets största allmänna domstol, kommer från och med den 12 november att sluta skicka dokument via fax . Preliminärt kommer domstolen inte att kunna ta emot dokument via fax efter den 1 januari 2019.

– Varje domstol är en självständig myndighet och fattar alltså själv beslut om man väljer att avveckla faxen eller inte, förklarar Johan Allthin.

Inköpsrådet har i flera artiklar beskrivit faxfummel vid domstolar. Bland annat har förvaltningsrätten i Växjö fått JO-kritik för att en medarbetare missat en siffra i telefonnumret och att meddelandet därmed aldrig kom fram.

Även andra myndigheter ser över behovet av fax. Lennart Jonsson, chefsjurist på Sveriges lantbruksuniversitet, noterar att den nya förvaltningslagen har fått en teknikneutral skrivning:

– Nu kan vi fasa ut den officiella faxen, på samma sätt som med telex och telegram tidigare.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *