Lagbok
Längre väntan på dom befaras. Foto: Patrik Svedberg.

Pressad domstol behöver mer resurser

Ökad arbetsbörda och besparingskrav kommer att innebära längre handläggningstider vid Svea hovrätt. Enligt hovrättspresident Anders Perklev är situationen likartad på många andra domstolar.

Svea hovrätt larmar om förlängda handläggningstider. Sammantaget leder detta till att alla mål inte kan avgöras i den takt de kommer in.

– Svea hovrätt har under de senaste åren ökat antalet avgjorda mål, säger hovrättspresident Anders Perklev som bedömer att man sedan en tid tillbaka har nått kapacitetstaket.

Bakgrunden är att antalet brottmål ökat med sju procent under det senaste året. Sett två år tillbaka är ökningen 19 procent. Även de flesta övriga måltyper har ökat.

Samtidigt har hovrätten under året fått besparingskrav. Möjligheten att utnyttja den så kallade anslagskrediten är begränsad.

Resultatet blir att hovrätten framöver kommer att ha färre domare i tjänst jämfört med tidigare. Brottmål där någon är frihetsberövad och mål mot ungdomar, samt vissa andra mål i enlighet med lagstiftningen, prioriteras.

För övriga mål kommer handläggningstiderna att öka. Hit hör av allt att döma exempelvis skadeståndsmål rörande upphandling. Bedömningen är att det på sikt kan handla om kraftiga ökningar.

Enligt Anders Perklev är situationen likartad på många andra domstolar:

– På kort sikt måste Sveriges Domstolar tillföras betydande resurser. På längre sikt krävs förändringar av lagstiftningen så att domstolsprocessen effektiviseras och målen därmed kan avgöras snabbare.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *