Gustav Knopp
Gustav Knopp vill minimera böterna. Foto: Catharina Fyrberg.

Hjälper till att mildra böterna

Gustav Knopp har två års erfarenhet av upphandlingstillsyn på Konkurrensverket. Som konsult på Affärsconcept kommer den kunskapen nu till pass i arbetet med att hjälpa granskade kommuner och landsting.


Att som liten kommun bli utsatt för Konkurrensverkets granskande ögon är administrativt tungt och juridiskt komplicerat. Dessutom kan upphandlingstillsynen leda till krav på dryga böter.

Med två år bakom sig på Konkurrensverket hoppas Gustav Knopp, upphandlingskonsult på Affärsconcept, att nu kunna hjälpa de som granskas.

– Under min tid på Konkurrensverket kom jag ofta i kontakt med upphandlande myndigheter som verkade ha svårt att förstå vad det var vi var ute efter och vad vi kunde göra.

Han berättar att de svar som övervakande myndighet fick in kunde vara väldigt omfattande, men inte särskilt precisa. Detta gjorde bland annat att handläggningstiden drog ut på tiden med följdfrågor.

– Jag tror att det ligger i såväl Konkurrensverket som den upphandlande myndighetens intresse att förkorta och förbättra denna process.

Affärsconcept hymlar inte med målsättningen. I första hand är målet att få tillsynsärendet nedlagt med hänvisning till exempelvis prioritetspolicy eller preskription. Om det inte går handlar det om att böterna ska bli så rimliga som möjligt.

– Det är inte lätt att överblicka konsekvenserna av att svara på ett visst sätt och myndigheter riskerar därför onödigt långa processer.

Gustav Knopps erfarenhet är att en del upphandlande myndigheter även har utmaningar med att föra sin egen talan i domstol. De argumenterar utifrån hur de tycker att reglerna borde vara utformade snarare än utifrån hur det faktiskt är.

– Detta gör det svårbedömt för domstolarna och den upphandlande myndigheten riskerar att missa möjliga förmildrande omständigheter som kanske hade kunnat leda till en lägre upphandlingsskadeavgift.

Finns det inte en risk för att alltför god hjälp urvattnar tillsynens effekter? Ju mer misstag svider, desto mindre är risken för upprepning.

– Jag tror inte att nyttan med tillsynen minskar med vår hjälp, utan snarare tvärtom då Konkurrensverket kan lägga krutet på att driva de viktigaste fallen istället för att fastna i onödigt utdragna ärenden. För de som granskas blir utredningstiden kortare och en process i domstol kan skötas bättre.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

En reaktion på ”Hjälper till att mildra böterna

  1. Inte alls en dum idé. Myndigheten jag arbetar på blev granskad av Konkurrensverket för några år sedan. Det var många gånger svårt att förstå vad de faktiskt frågade efter och inte heller fick vi några förtydliganden. Den person som ledde utredningen verkade heller inte vilja svara rätt ut på frågor, utan återupprepade bara lagtext i telefon nä vi ringde och undrade hur vi skulle göra. Det hela slutade med att vi gissade oss till vad Konkurrensverket var ute efter några gånger, sen gick det kanske ett halvår och så lades det hela ner. Vi är fortfarande inte helt på det klara med vad vi utreddes för. Att vi hade behövt hjälp i den situation är självklart, sen vågar jag inte svara på om vi varit beredda att betala för det.

    Men det här var alltså några år sedan. Kanske har Konkurrensverket ändrat på sitt utredningsarbete sedan dess.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *