Dan Sjöblom vill se mer och bättre dokumentation. Foto: Catharina Biesèrt.

Så slipper du näsvisa frågor

Konkurrensverkets Dan Sjöblom menar att upphandlingstillsyn både behövs och ger resultat. Dokumentera bättre är tipset till myndigheter som hellre vill förekomma än förekommas.


Den bästa upphandlingstillsynen är den som inte behöver ske. Dan Sjöblom, generaldirektör för Konkurrensverket, slår fast att i den bästa av världar följer alla reglerna och då behöver övervakande myndighet inte ingripa.

Fast riktigt där är vi inte ännu.

– Vi har fortfarande ett inflöde med nya ärenden, särskilt kring otillåtna direktupphandlingar, sa han i sitt anförande vid Upphandlingsforum.

Konkurrensverket arbetar med både planerad tillsyn och händelsestyrda insatser efter tips och egen spaning i media eller i databaser. Till grund för det arbetet ligger en policy som bland annat prioriterar ner ärenden som redan varit i domstol.

Dan Sjöblom konstaterar att upphandlingstillsynen behövs. Och att den gör skillnad. Han noterar att många satsat på intern kompetensutveckling och bättre system för uppföljning och kontroll efter att ha fått kritik.

Det finns dock mer att göra:

– De upphandlande myndigheterna behöver förbättra sin dokumentation av de inköp som görs och särskilt då direktupphandlingar.

Med början nästa år kommer Konkurrensverket att presentera en årlig rapport som sammanfattar de erfarenheter som dragits under det gångna årets tillsynsarbete.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *