Hansel
Två muggar blir en. Foto: Hansel.

Finland satsar: megastor inköpscentral

I Finland är staten och kommunerna på väg att göra gemensam sak på upphandlingsområdet. Inköpscentralerna Hansel och KL-Kuntahankinnat, som är i statlig respektive kommunal ägo, slås ihop.

Samordningen av de offentliga inköpen i Finland kommer att förbättras. Hittills har det funnits två inköpscentraler, en statlig och en som betjänat kommuner och landskap.

Beslutet är att slå ihop de båda centralerna. Under fjolåret upphandlade KL-Kuntahankinnat, som ägs av Finlands Kommunförbund, statliga Hansel tillsammans för närmare 15 miljarder kronor. Målet är att kraftigt öka den ”samupphandlade” delen av landets offentliga inköp som sammanlagt uppgår till 360 miljarder kronor.

– Det är positivt att de sakkunniga i två bolag till följd av förändringen kan slå ihop sina erfarenheter och tillsammans vidareutveckla arbetssätten så att de blir ännu bättre, säger Anssi Pihkala, vd för Hansel.

Parterna för fram det positiva i att samla offentlig upphandling i ett bolag. Bedömningen är att detta gör gott för kompetensutveckling och innovation samtidigt som större inköpsvolymer ger skattebesparingar.

Tack vare fusionen kan processer och verktyg som anknyter till upphandling digitaliseras snabbare. Detta gör verksamheten i såväl de upphandlande enheterna som i leverantörsföretagen smidigare och effektivare.

Raili Hilakari, vd för KL-Kuntahankinnat, ser fördelar för anbudsgivarna:

– Genom fusionen kan vi nå bättre funktionssäkerhet och betydande administrativa besparingar, då ramavtalen framöver alltid konkurrensutsätts på samma sätt.

Inför beslutet har Finland kikat på Danmark och Österrike. I dessa länder har staten och kommunerna redan gemensamma upphandlingsbolag och effekterna har varit positiva.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *