Sophie Løhde
Sophie Løhde vill se mer upphandling. Foto: Finansministeriet.

Flexibilitet präglar dansk upphandling

Danmark har sedan ett drygt år tillbaka en betydligt mer tillåtande upphandlingslagstiftning än Sverige. Köp under EU:s tröskelvärde behöver exempelvis inte annonseras, även om så ofta sker.

Easyfairs period 1

Danmark fick den 1 januari 2016 en mer flexibel upphandlingslagstiftning. Möjligheterna att använda exempelvis konkurrenspräglad dialog, innovationspartnerskap och förhandling klargjordes.

Förhandling har blivit populärt. Enligt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport Status for offentlig konkurrence används detta klart mer i Danmark än på andra håll inom EU.

Samtidigt som det nationella tröskelvärdet på en halv miljon kronor hävdes togs annonseringsplikten för mindre upphandlingar bort ur udbudsloven. Danska myndigheter behöver inte längre annonsera ut köp för belopp som ligger under EU:s tröskelvärde. Enda undantaget är om det bedöms finnas ett gränsöverskridande intresse för kontraktet.

Kravet är att upphandlaren ska säkra att uppdraget eller leveransen tilldelas på marknadsmässiga villkor. Det kan säkras genom exempelvis dialog med flera leverantörer.

Trots uppluckringen noterar Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen att annonsering är fortsatt rätt vanligt. År 2015 kungjordes cirka 1 100 upphandlingar under tröskelvärdet – motsvarande siffra för 2016 är cirka 800 stycken.

Offentlig upphandling i Danmark omsatte under 2015 motsvarande cirka 375 miljarder kronor, ungefär 14 procent av landets bruttonationalprodukt.

Stat, regioner och kommuner konkurrensutsätter ungefär en fjärdedel av de uppgifter som kan läggas ut på entreprenad. Sophie Løhde, minister för offentlig innovation, vill se en ökning:

– Vårt arbetsprogram för offentlig sektor innehåller mål om att upphandla mer och konkurrensutsätta fler verksamheter, säger hon och betonar att det är stor skillnad mellan de kommuner och regioner som konkurrensutsätter mest och minst.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *