Isa-Maria Bergman
Isa-Maria Bergman leder den finländska satsningen. Foto: Nina Kaverinen.

Finland gör ett rejält innovationsryck

Antalet hållbara och innovativa offentliga upphandlingar i Finland ska öka. Ett nybildat kompetenscentrum, som är mycket brett sammansatt, visar vägen.

I Finland upphandlas cirka 16 procent av bruttonationalprodukten, vilket i pengar motsvarar cirka 350 miljarder kronor. Trots att landets reviderade upphandlingslag har stärkt möjligheterna till mer hållbara, innovativa och ansvarsfulla upphandlingar har potentialen ännu inte utnyttjats.

Målsättningen med det nya kompetenscentrum som nu bildats är att öka innovationerna och samtidigt uppmuntra till upphandling som främjar hållbar utveckling. Anslaget är klart: offentlig upphandling ska ses som en del av ekonomi- och näringspolitiken.

Bakom samarbetet, Keino, står bland annat Kommunförbundet, Teknologiska forskningscentralen, Business Finland och Finlands miljöcentral. I samarbetet, där företaget Motiva är nätverksbyggare, deltar även inköpscentralerna Hansel och KL-Kuntahankinnat.

De organisationer som ansvarar för offentlig upphandling kommer att via Keino erbjudas ett bättre och bredare stöd än tidigare. Det gäller både i själva upphandlingsprocessen och i den strategiska ledningen av upphandlingarna.

– Vi vill bidra till att hållbara och innovativa upphandlingar snabbt etablerar sig inom offentlig upphandling, säger Isa-Maria Bergman, direktör vid Motiva.

Keinokonsortiet kommer nu närmast att samla ihop starka beställargrupper inom social- och hälsovård, byggande och energianvändning, trafik och logistik samt bioekonomi och cirkulär ekonomi.

– Genom strategiska riktlinjer inom upphandlingen kan marknaden påverkas långsiktigt och företagen sporras till att utveckla nya lösningar, förklarar Isa-Maria Bergman.

Keinos mål är att vässa upphandlingskompetensen genom rådgivningstjänster, beställargrupper och nätverksträffar. Målet är också att sprida exempel på god praxis och främja ömsesidigt lärande bland dem som arbetar med upphandling.

– Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med de enheter som ansvarar för upphandlingen, bekräftar Isa-Maria Bergman.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *