Kimmo Tiilikainen
Kimmo Tiilikainen rör sig cirkulärt. Foto: Sakari Piippo.

Upphandling nyckel till cirkulär ekonomi

Finland vill göra sig till föregångare inom cirkulär ekonomi. Bland åtgärderna märks bland annat tillkomsten av ett nätverksbaserat kompetenscentrum för hållbara och innovativa offentliga upphandlingar.

Finlands regering har som uttalat mål att göra landet till en föregångare inom cirkulär ekonomi. Hållbara och innovativa offentliga upphandlingar ingår som en viktig ingrediens i det åtgärdsprogram som nu tagits fram.

– Regeringen påskyndar den cirkulära ekonomin även genom lagstiftningsåtgärder och uppmuntrar företag och offentliga aktörer att göra djärva förändringar i sin verksamhet, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Till nyckelfrågorna hör minskat matsvinn och en hållbar livsmedelskedja med ökad andel inhemska råvaror i offentliga kök.

Under våren 2018 kommer ministerierna att skapa ett nätverksbaserat kompetenscentrum för hållbara och innovativa offentliga upphandlingar.

– Syftet med det är att höja ambitionerna och kunnandet hos olika aktörer och förbättra upphandlingarnas effekter.

Innovationsfonden Sitra och Finlands miljöcentral inleder samtidigt ett projekt för att främja ambitiösa offentliga upphandlingar i kommunerna. Det ska påskynda genomförandet och ibruktagandet av koldioxidsnåla lösningar för cirkulär ekonomi med hjälp av offentliga upphandlingar samt stärka en upphandlingskultur och ett beslutsfattande som stöder detta.

– Målet är att det bland kommunerna ska genomföras en till två omfattande, gemensamma upphandlingar inom cirkulär ekonomi som är ambitiösa även i internationell jämförelse, säger Kari Herlevi, projektdirektör vid Sitra.

I Finland görs offentliga upphandlingar för motsvarande över 300 miljarder kronor per år.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *