Kolla in löneläget här


Här finns lönestatistik för åtta titlar kring offentlig upphandling. I formuläret nedan kan du se hur lönen varierar beroende på utbildning, erfarenhet och så vidare.

Inköpsrådet har skrivit flera artiklar med analyser av lönestatistiken:
Så mycket mindre tjänar kvinnor
Faktorerna som ger dig högre lön
Var tjänar upphandlarna bäst? Stat, kommun eller landsting?
Här får upphandlare bonus
Så missnöjda är upphandlare med lönen

Häng kvar. Uppgifterna hämtas in.         
Resultat
Resultatet bygger på uppgifter. Ju färre uppgifter, desto osäkrare blir resultatet

Månadslön
Genomsnitt: . Median:
Lägsta lön: . Högsta lön:

Percentiler*
10%: . 25%:
50%: . 75%:
90%:

*Anger högsta lön inom en viss procentuell del. Exempel: percentilen 25 procent anger den högsta lönen bland de 25 procent som tjänar minst.

Uppgifterna har samlats in av Inköpsrådet under perioden 24 september till 20 oktober 2015.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till hej@inkopsradet.se.

Står det ”Häng kvar. Uppgifterna hämtas in.” längre än fem sekunder? Ladda in sidan på nytt. Kvarstår problemet? Testa på din mobiltelefon eller på en annan dator (kanske har du en för gammal webbläsare).