Nya sedlar

Här får upphandlare bonus

Det går att få bonus i sitt löneavtal även för dem som jobbar med offentlig upphandling. Det visar en genomgång av löneenkäten som Inköpsrådet har genomfört. Här är de bonuskonstruktioner som används.

Att det förekommer bonuskonstruktioner i löneavtalen för dem som jobbar med offentlig upphandling är klarlagt.

Hur stor bonusen kan bli varierar stort bland dem som har svarat på Inköpsrådets löneenkät.  I vissa fall rör det sig om större belopp. Uppgifter som 70 000 kronor per år eller 60 000 till 100 000 kronor per år förekommer i enkäten.  Sannolikheten för att bonus ska utbetalas anges i dessa fall till relativt höga 75 eller 90 procent. I ett av fallen anges en bonus på 60 000 kronor och med en hundraprocentig säkerhet att den faller ut.

Det förekommer också lägre bonusnivåer. En extra månadslön är ett vanligt mått,  tio procent av årslönen är ett annat sätt att avgöra bonusens storlek. I andra fall är bonusen inte kopplad till individens månadslön utan maximerad till 4 000 kronor per år eller baserad på en del av ett prisbasbelopp.

Det är vanligast med bonus bland upphandlingskonsulter, men förekommer också i bolag  som ägs av kommun, stat eller landsting. Däremot hittar vi ingen i Inköpsrådets enkät som arbetar med upphandling direkt i en kommun, ett landsting eller en statlig myndighet som har en bonuskonstruktion i sitt avtal.

Många bolag fördelar bonusen som en del av företagets resultat.  I ett exempel från Inköpsrådets löneenkät fördelas 25 procent av företagets vinst bland de anställda. I ett annat fall är det en tredjedel av vinsten över en viss nivå som tillfaller personalen.  Här tycks ingen övre gräns för hur stor bonusen kan bli finnas.

Bonusen baseras ofta på företagets resultat, men det finns också konstruktioner där bonusen baseras på vilket nöjd kund-index som bolaget har uppnått. I enstaka fall delas också bonus ut efter individuella prestationer. För specifikt upphandlingskonsulter kan beläggningsgrad (andel debiterbara timmar) vara ett mått för att bestämma bonusen. Den utfaller då först när konsulten når över en viss beläggningsgrad.

I vissa fall kombineras bonus mätt på andra delar än vinst med vinstdelning. Så här svarar en personen i enkäten: ”I snitt så får man en månadslön extra i bonus samt en extra månadslön i vinstdelning.”

Sett till helheten i löneenkäten som Inköpsrådet har genomfört är det inte vanligt med bonus i löneavtal för dem som jobbar med offentlig upphandling.  Av dem som har svarat är det mindre än två procent som uppger att de har en bonus i sitt löneavtal.

 

Inköpsrådets lönestatistik


Du kan själv göra urval och analyser på löneläget via Inköpsrådets tjänst. Du kan se hur lönen varierar med fem olika faktorer och även för sju andra titlar utöver upphandlare. Gå direkt till Lön för upphandlare och andra tjänster.

Läs våra analyser av löner och förmåner för dem som jobbar med offentlig upphandling:
Så mycket ökar upphandlarnas löner
Faktorerna som höjer din lön
Så mycket mer tjänar männen
IT-upphandlare tjänar mer - så stor är skillnaden
Här får upphandlarna bonus
Så mycket mer tjänar entreprenadupphandlare
Hur mycket tjänar en upphandlingsansvarig?
Bo Nordlin

Om Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *