Nya sedlar
Löner för upphandlare varierar med många faktorer. Foto: Riksbanken.

Så missnöjda är upphandlare med lönen

Många upphandlare, särskilt i statlig förvaltning, är missnöjda med lönen. 20 procent högre löner anser de sig vara värda.


Av dem som jobbar med upphandling är 25 procent mycket missnöjda eller missnöjda med sin nuvarande lön. Det framgår av Inköpsrådets löneenkät som gjordes i höstas.

Gruppen anser i genomsnitt att de bör ha 20 procent högre lön för att nå upp till en skälig ersättning. Sett till statistiken kan det finnas skäl för missnöjet.

Tar vi exempelvis gruppen upphandlare har de som är mycket missnöjda 33 616 kronor i månadslön, medan genomsnittslönen för alla upphandlare i undersökningen är 3 500 kronor högre (37 146 kronor per månad). De upphandlare som har valt det något mildare svarsalternativet ”missnöjd” tjänar i genomsnitt 2 250 kronor mindre än populationen i sin helhet.

Störst är missnöjet inom statlig förvaltning och landsting. 34 procent av dem som är mycket missnöjda arbetar i statlig förvaltning, trots att gruppen som är verksam i statlig förvaltning utgör 26 procent av hela undersökningen.

De som arbetar i bolag, offentligt ägda bolag och privata bolag, är mest nöjda med sin lön. Här hittar vi sju procent av dem som är mycket missnöjda, men gruppen utgör 14 procent av hela undersökningen.

Lönerna inom privata och offentligt ägda bolag är också högre än genomsnittet, 1 800 kronor per månad (eller 4,8 procent) närmare bestämt.

Den övervägande gruppen i undersökningen är dock varken nöjd eller missnöjd med sin lön. Och antalet som är nöjda eller mycket nöjda med sin lön är större än de som är missnöjda eller mycket missnöjda.

Du kan själv göra urval och analyser på löneläget via Inköpsrådets tjänst. Du kan se hur lönen varierar med fem olika faktorer och även för sju andra titlar utöver upphandlare. Gå direkt till Lön för upphandlare och andra tjänster.

Läs också våra övriga analyser av löner och förmåner för dem som jobbar med offentlig upphandling:
Så mycket mindre tjänar kvinnor
Faktorerna som ger dig högre lön
Var tjänar upphandlarna bäst? Stat, kommun eller landsting?
Här får upphandlare bonus

Analyserna bygger på en löneenkät som är genomförd av Inköpsrådet under september-oktober 2015.

Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.


Bo Nordlin

Om Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *