Nya sedlar

Exklusivt för Inköpsrådet

Faktorerna som höjer din lön

LÖN Vad ger högre lön? Utbildning, erfarenhet eller att byta jobb? En analys av resultatet från Inköpsrådets löneenkät ger svaret.

En högre utbildning ger ett påslag i lönekuvertet. Men det rör sig inte om större skillnad än en tusenlapp i månaden för den genomsnittlige upphandlaren.  Den med bara gymnasieutbildning tjänar 39 349 kronor per månad i genomsnitt. Med högskoleexamen i bagaget blir det en knapp tusenlapp mer i lönekuvertet: 40 316 kronor. Det visar resultatet från Inköpsrådets löneenkät.

Däremot ger KY-utbildning lägre lön, både jämfört med dem med universitetsexamen och med dem som endast har gymnasium. De med KY-utbildning tjänar i genomsnitt 35 971 kronor per månad.  Alltså knappt 3 400 kronor mindre än den som bara har gymnasieutbildning, trots att KY innebär två års studier utöver gymnasium.

Det är svårt att förklara den här skillnaden mellan KY-utbildade och övriga. Det är relativt stort antal KY-utbildade upphandlare som har svarat i enkäten (182 stycken). En förklaring skulle kunna vara att KY-utbildade finns i mindre orter (där löneläget är lägre), men det stämmer inte. Mönstret är det samma när vi tittar på enskilda regioner. Både i små orter och i Stockholm tjänar de KY-utbildade avsevärt mindre.

Jobbyte för högre lön

Att byta jobb sägs vara ett säkert sätt att höja lönen. Den tesen får dock inget stöd av vår undersökning. De som hade bytt jobb under de senaste tolv månaderna hade visserligen högre genomsnittlig lön, men skillnaden är liten. Den är bara 339 kronor, eller mindre än en procents löneskillnad. Noterbart är att av de 875 upphandlare som har svarat på frågan om jobbyte är det 168 som har bytt jobb under året. Det motsvarar nästan var femte i undersökningen (19,2 procent). Stockholmarna är flitigast på att byta jobb (20,3 procent).

I år har vi mer i detalj studerat sambandet mellan erfarenhet och lön. Det visar sig att längre erfarenhet lönar sig, upp till en viss nivå. I vår undersökning stiger den genomsnittliga lönen för varje högre erfarenhetsspann upp till och med 10 till 15 år, därefter sjunker genomsnittslönen trots längre erfarenhet.

Erfarenhet Genomsnittlig månadslön
max 1 år 34856
2 år 36445
3-5 år 38184
6-10 år 41694
10-15 år 43974
16-20 år 40571

Ett annat sätt att höja lönen är att välja rätt typ av arbetsgivare, vilket vi har visat i en tidigare artikel.  Bor du utanför de allra största städerna betalar statliga myndigheter bättre än kommuner och landsting. Att arbeta som upphandlingskonsult i ett företag ger också större ekonomiskt utbyte.

Du kan själv göra urval och analyser på löneläget via Inköpsrådets tjänst. Du kan se hur lönen varierar med fem olika faktorer och även för sju andra titlar utöver upphandlare. Gå direkt till Lön för upphandlare och andra tjänster.

Analyserna bygger på en löneenkät som är genomförd av Inköpsrådet under oktober-november 2016.

Inköpsrådets lönestatistik


Du kan själv göra urval och analyser på löneläget via Inköpsrådets tjänst. Du kan se hur lönen varierar med fem olika faktorer och även för sju andra titlar utöver upphandlare. Gå direkt till Lön för upphandlare och andra tjänster.

Läs våra analyser av löner och förmåner för dem som jobbar med offentlig upphandling:
Så mycket ökar upphandlarnas löner
Faktorerna som höjer din lön
Så mycket mer tjänar männen
IT-upphandlare tjänar mer - så stor är skillnaden
Här får upphandlarna bonus
Så mycket mer tjänar entreprenadupphandlare
Hur mycket tjänar en upphandlingsansvarig?
Bo Nordlin

Om Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

2 thoughts on “Faktorerna som höjer din lön

  1. Skulle inte åldern på de KY-utbildade kunna ha inverkan på den lägre genomsnittslönen för denna kategori. Min begränsade erfarenhet att döma säger i vart fall att det i större utsträckning är yngre upphandlare som har en KY-utbildning i bagaget.

    Vad tror ni?

  2. Det är en intressant teori. Jag har kört igenom datamaterialet igen och tittat på både ålder och erfarenhet inom området. Då har jag jämfört KY-utbildade mot endast gymnasium i samma åldersintervall (20-29 år, 30-39 år och så vidare) och en separat jämförelse mellan KY och gymnasium med samma erfarenhetsintervall (mindre än ett år, 1-3 år och så vidare).

    Tyvärr är det svårt att dra några entydiga slutsatser. Det blir relativt få personer i undersökningen som endast har gymnasium och är i ett visst ålders- eller erfarenhetsintervall. Resultatet blir spretigt.

    Det är möjligt att din förklaring är den rätta, men jag kan inte bekräfta eller utesluta det med min analys av råmaterialet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *