Kolla in löneläget här

Här är färsk lönestatisk för nio titlar kring offentlig upphandling. I formuläret nedan kan du se hur lönen varierar beroende på utbildning, erfarenhet och så vidare.

Häng kvar. Uppgifterna hämtas in.         
Resultat
Resultatet bygger på uppgifter. Ju färre uppgifter, desto osäkrare blir resultatet

Månadslön
Genomsnitt: . Median:
Lägsta lön: . Högsta lön:

Percentiler*
10%: . 25%:
50%: . 75%:
90%:

*Anger högsta lön inom en viss procentuell del. Exempel: percentilen 25 procent anger den högsta lönen bland de 25 procent som tjänar minst.

Uppgifterna har samlats in av Inköpsrådet under perioden 7 oktober till 14 november 2016.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till hej@inkopsradet.se.

Vill du jämföra med förra årets siffror så hittar du dem här: lön 2015.

Står det ”Häng kvar. Uppgifterna hämtas in.” längre än fem sekunder? Ladda in sidan på nytt. Kvarstår problemet? Testa på din mobiltelefon eller på en annan dator (kanske har du en för gammal webbläsare).