Věra Jourová
Věra Jourová påminner om Dieselgate. Foto: Georges Boulougouris.

Stärkt skydd för mer visselblås

EU-regler införs för att skydda visselblåsare som larmar om fel vid exempelvis upphandling. Även om många ville se tuffare bestämmelser applåderas kompromissen.

EU-kommissionen och Europaparlamentet är ense om att förbättra skyddet för visselblåsare. Tanken med de nya reglerna är att den som rapporterar brott mot EU-lagstiftningen ska slippa att straffas, degraderas eller stämmas i domstol för att ha gjort det rätta för samhället.

– Detta kommer att hjälpa till att ta itu med bedrägeri, korruption, företagsskatteundvikande och skador på människors hälsa och miljö, säger Frans Timmermans, Europeiska kommissionens första vice ordförande, som uppmuntrar medlemsstaterna att införa övergripande visselblåsarskydd baserat på samma principer.

Idag bedöms endast tio medlemsländer, däribland Sverige, ha ett adekvat visselblåsarskydd.

Věra Jourová, kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet påminner om Dieselgate, Panamadokumenten och Cambridge Analytica.

– Dessa händelser fick oss att inse hur avgörande visselblåsare är i arbetet med att upptäcka olagliga aktiviteter som skadar både allmänintresset och vår allmänna välfärd.

Hon betonar att vi bättre måste stödja och skydda modiga människor som brinner för att motverka olaglig verksamhet:

– Jag är glad att vi nu har nått fram till ett balanserat system som uppmuntrar arbetsgivare att lösa problem internt, men även låter visslare vända sig till myndigheter utan rädsla för vedergällning.

Som vanligt i EU-sammanhang har det efter många och långa förhandlingar kompromissats. Många skulle vilja se ett än starkare skydd.

Regeln är att visslare i första hand ska rapportera internt, om detta kan ske utan personliga risker och repressalier. De kan också larma direkt till behöriga myndigheter.

För att kunna vända sig till media krävs dock mer. Först om inte lämpliga åtgärder vidtas, eller i händelse av överhängande eller uppenbar fara för allmänintresset, är det fritt fram för detta.

Max Andersson, miljöpartistisk EU-parlamentariker som nyligen gick över till det nya partiet Vändpunkt, har länge arbetat med frågan för de gröna. Till Europaportalen säger han:

– Där blev det inte en perfekt kompromiss, men den kommer rimligtvis att fungera.

Överenskommelsen är än så länge preliminär. Den måste nu formellt godkännas av både Europaparlamentet och medlemsländerna.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *