Karin Henriksson
Karin Henriksson ser ökat visselblåsande. Foto: Whistleb.

Det visslas som aldrig förr

Visselblåsarfunktioner blir allt vanligare inom privat och offentlig verksamhet. Tipsen handlar ofta om bedrägeri och andra ekonomiska oegentligheter.

Även om visselblåsare fortfarande tvingas tar stora risker har skyddet för dem som vågar stå upp och anmäla missförhållanden successivt förbättrats. Whistleb erbjuder visselblåsartjänster och företagets senaste kundundersökning visar på en signifikant ökning av antalet anmälningar.

Enligt Karin Henriksson, en av Whistleb:s grundare, råder ingen tvekan om att metoo-rörelsen haft effekt. Flera visselblåsare har dessutom fått något av en hjältestatus:

– Tack vare att rollen som visselblåsare normaliserats har företagens anställda blivit modigare, speciellt om de har tillgång till ett visselblåsarsystem som tillåter dem att rapportera anonymt.

Ökningen av antalet anmälningar beror sannolikt också på att allt fler intressenter, utöver de anställda, får tillgång till företagens visselblåsartjänst. Även exempelvis leverantörer och kunder kan anmäla.

Vad är det då för typ av ärenden som dominerar? Enligt undersökningen handlar nära hälften av alla anmälningar om ekonomiskt bedrägeri eller ekonomiska oegentligheter. Även trakasserier och andra arbetsplatsrelaterade övergrepp har ökat under det senaste året.

Inte bara företag har ett systematiserat visslande. En rad kommuner och regioner tar tacksamt emot sådan information. Det saknas inte exempel på felaktiga upphandlingar som på detta sätt kommit upp till ytan.

Sedan en tid tillbaka erbjuder även Konkurrensverket möjligheten att anonymt tipsa om otillåten direktupphandling, annan allvarlig överträdelse av upphandlingslagstiftningen eller ett generellt upphandlingsproblem.

– Både mottagaren av rapporter och den som rapporterar uppskattar den anonyma dialogen, menar Karin Henriksson.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *