Vill skärpa kraven på leverantörerna

Andreas Svahn

Andreas Svahn. Foto: Simon Wester.

Region Örebro är på väg att få en ny upphandlingspolicy. Regionstyrelsens förslag kretsar kring schyssta villkor, miljökrav och innovationsfrämjande upphandlingar.

I regionstyrelsens förslag till ny upphandlingspolicy för Region Örebro skärps kraven på miljö, etiskt förhållningssätt och socialt ansvarstagande.

– Ett krav som vi vill ställa är att den som levererar en vara eller tjänst till regionen ska ha schyssta villkor och löner för sin personal, Andreas Svahn, socialdemokratisk regionstyrelseordförande.

Praktiskt innebär det att leverantörer av varor, tjänster och byggentreprenader ska erbjuda medarbetare villkor som är i nivå med tillämpliga kollektivavtal. Det kravet gäller även anställda hos eventuella underleverantörer.

Det tydliggörs att upphandlingarna ska främja en sund konkurrens. Små och medelstora företag, även nystartade rörelser, ska kunna medverka i budgivningen. Region Örebro län ska också arbeta med innovationsfrämjande upphandlingar för att möta framtidens utmaningar, något som även exempelvis Malmö stad pekar ut i sin policy.

Torbjörn Ahlin, centerpartistiskt regionråd, pekar på vikten av att regionens upphandlingar bidrar till en god tillväxt i hela länet:

– Därför föreslår vi nu att förfarandet anpassas så att fler, inte minst lokala, företag ska kunna delta i budgivningen, oavsett storlek.

Upphandlingspolicyn, som måste beslutas av regionfullmäktige, ska omfatta alla upphandlingar som genomförs inom Region Örebro län och dess helägda bolag och stiftelser.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *